Elektronische handel

De ontwikkeling van de elektronische handel, waardoor consumenten en bedrijven goederen en diensten online kunnen kopen en verkopen, heeft de handelspraktijken grondig veranderd. Nieuwe mogelijkheden voor bedrijven en consumenten staan ter beschikking: ruimer productenaanbod, grotere concurrentie en online dienstenaanbod.

Voor het derde jaar op rij overschreed het aandeel van de elektronische handel in de omzet van ondernemingen (in België gevestigd en met minstens 10 betaalde werknemers) de kaap van 30 %. Dat aandeel bedraagt 32,6 % in 2019 (na 32,5 % in 2018). 54 % van de omzet uit elektronische handel wordt gegenereerd door transacties van het EDI-type (Electronic Data Interchange), terwijl 46 % wordt gegenereerd door verkoop via een klassieke website.

In België is 20 % van de omzet die via een website wordt gerealiseerd afkomstig van de verkoop van bedrijven aan consumenten (b2c) en de rest (80 %) van de verkoop tussen ondernemingen en aan overheden (b2bg).

Bron: Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen (2019), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium.

72 % van de in België gevestigde internetgebruikers (mensen tussen 16 en 74 jaar die het internet de afgelopen 12 maanden gebruikten) bestelden in de loop van 2019 goederen en/of diensten via het internet.

Bron: Enquête ICT huishoudens en individuen (2019), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium.

Laatst bijgewerkt
21 november 2022