Elektronische handel

De ontwikkeling van de elektronische handel, waardoor consumenten en bedrijven goederen en diensten online kunnen kopen en verkopen, heeft de handelspraktijken grondig veranderd. Nieuwe mogelijkheden voor bedrijven en consumenten staan ter beschikking: ruimer productenaanbod, grotere concurrentie en online dienstenaanbod.

In 2017 overschreed het aandeel van de elektronische handel in de omzet van ondernemingen (in België gevestigd en met minstens 10 betaalde werknemers) de kaap van 30 %. Dat aandeel bedraagt 31,4 % in 2017 (na 25,4 % in 2015 en 28,6 % in 2016). 60 % van de omzet uit elektronische handel wordt gegenereerd door transacties van het EDI-type (Electronic Data Interchange), terwijl 40 % wordt gegenereerd door verkoop via een klassieke website.

In België is 18 % van de omzet die via een website wordt gerealiseerd afkomstig van de verkoop van bedrijven aan consumenten (b2c) en de rest (82 %) van de verkoop tussen ondernemingen en aan overheden (b2bg) (bron: Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen (2015-2017), FOD Economie - AD Statistiek - Statistics Belgium.)

67 % van de in België gevestigde internetgebruikers (mensen tussen 16 en 74 jaar die het internet de afgelopen 12 maanden gebruikten) bestelden in de loop van 2017 goederen en/of diensten via het internet.

De categorie "kleding en sportartikelen" kent het grootste succes, met meer dan één "e-koper" op twee (57 %). Op de tweede plaats staan online tickets voor evenementen (40 %) en toeristische verblijfsaccommodaties (39 %) (bron: Enquête ICT huishoudens en individuen (2017).

Infoshopping.be

Bovendien heeft de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een didactische website over goede praktijken in de elektronische handel online gezet. Hij bestaat uit twee luiken, het ene bestemd voor consumenten, het andere voor handelaars en bedrijven.

De site heet infoshopping.be.

Laatst bijgewerkt
14 januari 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Online

  Koopje of flop? Tips om veilig online te shoppen

 2. Online

  Gebruik van de begrippen “elektronische handtekening” en andere “vertrouwensdiensten” alsook het begrip “duurzame gegevensdrager” - Gids voor de redacteurs van wettelijke en reglementaire teksten

 3. Consumentenbescherming
  Mededinging
  Kwaliteit & veiligheid
  Ondernemingen
  Energie
  Online

  Jaarverslag van de FOD Economie