Table of Contents

  Wat is dropshipping?

  Dropshipping is een vorm van elektronische handel waarbij webhandelaars(dropshippers) producten in hun webwinkel aanbieden die ze zelf niet in voorraad hebben. Plaatst u een bestelling op de webshop van de dropshipper, dan zal hij uw bestelling rechtstreeks overmaken aan zijn leverancier die het op zijn beurt rechtstreeks naar u verzendt. Voorraadbeheer en orderafhandeling zijn dus niet langer noodzakelijk. De dropshipper zal zich focussen op het bekomen van bestellingen, bijvoorbeeld door reclame te maken via social media.

  Is dropshipping illegaal?

  Dropshipping is een legale manier van handeldrijven. Echter zal de dropshipper de klanten tijdig moeten informeren over diens rechten en plichten en blijft hij als verkoper verantwoordelijk voor de afhandeling van vragen en klachten van klanten.

  Wat zijn de mogelijke risico’s voor de consument bij dropshipping?

  Hoewel dropshipping legaal is, kunnen er verschillende redenen zijn voor consumenten om niet bij een dropshipper te bestellen. We sommen er enkele op:

  • Langere levertijden: gezien een dropshipper zelf geen voorraad heeft maar bestellingen overmaakt aan diens leverancier, is het goed mogelijk dat uw bestelling lang(er) op zich laat wachten. De leverancier van de dropshipper kan immers ver weg gelegen zijn, bijvoorbeeld in China. Weet ook dat “vandaag verzonden” niet altijd betekent dat het product ook morgen geleverd zou worden.
  • Vals gevoel van oplichting: samenhangend met het eerste punt, denken consumenten soms opgelicht te zijn en nemen ze actie, zoals het indienen van klachten wegens fraude bij de politie of Economische Inspectie, terwijl de bestellingen nog in verwerking of transit zijn.
  • Importkosten: de leverancier met wie de dropshipper samenwerkt, kan zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, waardoor u mogelijk invoerrechten moet betalen.
  • Retourkosten: u heeft bij aankopen via internet doorgaans recht op een herroepingstermijn van 14 dagen nadat u het bestelde goed heeft ontvangen. De kosten voor het retourneren van de goederen kunnen bij u gelegd worden, voor zover u hierover voor uw bestelling goed werd geïnformeerd. De retourkosten kunnen hoog oplopen wanneer de leverancier zich ver weg bevindt. 
  • Kwaliteit en veiligheid: goederen moeten binnen de Europese Unie doorgaans voldoen aan strenge kwaliteit en veiligheidsvereisten. Buiten de Europese Unie kunnen de regels hierover soepeler zijn. Wanneer de dropshipper werkt met een leverancier van buiten de Europese Unie, loopt u mogelijk extra risico. Er bestaat een risico dat u producten ontvangt van lage kwaliteit, beschadigde items of zelfs vervalsingen.
  • Aansprakelijkheidsdiscussies: u ontvangt uw product en na enkele weken ontstaat er een defect? Dan kunt u doorgaans rekenen op de wettelijke garantie van 2 jaar. Een dropshipper zou u kunnen doorverwijzen naar diens leverancier. Dat mag hij echter niet. Hij blijft eindverantwoordelijk voor ieder verkocht goed op zijn webshop.
  • Onbewust niet-lokaal consumeren: als bewuste consument gaat u ervan uit dat u lokaal consumeert, omdat de webshop eindigt op een .be extensie en de oorsprong van de goederen niet duidelijk is. Als de dropshipper onvoldoende duidelijk maakt te werken met buitenlandse leveranciers of de indruk wekt een lokaal bedrijf te zijn, wordt u mogelijk misleid.
  • Vals gevoel van lage prijzen: dropshippers kunnen op hun webshop de indruk wekken dat u een koopje zou doen. Vaak blijken de producten in kwestie echter heel wat goedkoper te zijn op de originele webshop van de leverancier. Verder proberen sommige dropshippers consumenten te lokken via social media met promo-acties die achteraf vals blijken te zijn. Opvallend lage prijzen voor merkproducten kunnen bovendien wijzen op namaak.

  Wat zijn de plichten van de dropshipper?

  De potentiële risico’s van dropshipping worden gedekt door de wettelijke verplichtingen die online handelaren, en dus ook dropshippers, hebben ten aanzien van de consument.

  Het naleven van die verplichtingen zorgt ervoor dat u als consument een weloverwogen aankoopbeslissing kan nemen. Zo moet u vooraleer u een betaling uitvoert, duidelijk geïnformeerd worden over onder meer:

  • de identiteit van de handelaar: handelsnaam en ondernemingsnummer, geografisch adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • de voornaamste kenmerken van de aangeboden goederen
  • de totale prijs van het goed of de dienst, met inbegrip van alle belastingen (ook invoerrechten), en alle kosten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald
  • het herroepingsrecht van 14 dagen en modelformulier voor herroeping beschikbaar hebben
  • de eventuele retourkosten en waar goederen retour moeten worden gestuurd
  • de wettelijke garantie van 2 jaar
  • de commerciële garantie en haar modaliteiten indien de verkoper dit aanbiedt
  • de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de onderneming zich verbindt het product te leveren
  • het beleid voor klachtenbehandeling dat de handelaar hanteert
  • het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting in het kader van minnelijke geschillenregelingen indien de verkoper binnen de EU gevestigd is

  Ter bescherming van de Europese consument zijn ondernemingen die bepaalde producten zoals speelgoed en elektrische apparatuur invoeren van buiten de EU tevens verplicht om:

  • de conformiteitsdocumentatie van de producten beschikbaar te houden
  • samen te werken met markttoezichtautoriteiten
  • autoriteiten te informeren wanneer een product een mogelijk risico inhoudt

  Wat in geval van fraude?

  Jammer genoeg worden regelmatig webshops opgezet met als enige doel klanten op te lichten. Wij raden u aan onze tips om niet in de val van valse webshops te trappen te lezen op de pagina Veilige webshops op onze website.

  Werd u al het slachtoffer van oplichting of van dubieuze verkooppraktijken? Denkt u dat een webshop misleidende of frauduleuze praktijken hanteert?

  Maak er melding van via het online meldpunt.

  Laatst bijgewerkt
  20 juli 2023