Table of Contents

  Op de markt vindt men veel namaakproducten en dat, in alle economische activiteiten: cosmetica, juwelen, informatica, video, parfum, alcohol, textiel, lederwaren en ook de farmaceutische sector.

  Met namaak bedoelt men elke aantasting van een intellectueel eigendomsrecht. Het is bij uitstek een internationaal probleem en het is dus erg lucratief om die producten via het internet aan te bieden.

  Met de verkoop van namaakproducten is erg veel geld te verdienen: de oplichters nemen soms een winst van 900 tot 1000 % op het verkochte product, dat zij hebben gekocht voor een bijzonder lage prijs in een of ander land dat gekend is voor zijn namaakproducten.

  De consument ondervindt heel wat nadelen:

  • Het product stemt mogelijk niet overeen met hetgeen hem werd voorgesteld.
  • Het product is niet erg betrouwbaar en is al vlug defect… zonder enige waarborg uiteraard!
  • Ook van enige dienst na verkoop is geen sprake want de verkoper op het internet is vaak niet identificeerbaar.

  Een Europese verordening maakt het bovendien mogelijk dat de douane het nagemaakte product in beslag neemt. Veel postpakketten komen binnen via het Belgische luchtruim en worden verbeurd verklaard door de douane die een klopjacht houdt op namaakproducten. De consument kan beschuldigd worden van heling en ziet zijn betaalde sommen ook niet meer terug.

  De rechtenhouder kan bovendien ook zijn rechten doen gelden en u doen veroordelen tot de betaling van een boete gaande van 100 tot 100.000 euro vermeerderd met de opdeciemen: een vermenigvuldiging van het bedrag met 8.

  Vervalsingen van geneesmiddelen, cosmetica, speelgoed en huishoudelijke producten kunnen gevaarlijk zijn en een bedreiging vormen voor uw leven of dat van uw gezinsleden.

  Hoe handelt u het beste tegenover namaak?

  Al te goedkope aanbiedingen verbergen vaak namaakproducten of zelfs oplichtingen.

  Meerdere aanwijzingen moeten de aandacht trekken op het risico bij de aankoop van zo’n producten:

  • een abnormaal lage prijs, die zelfs té interessant is, moet aanzetten tot voorzichtigheid en het vermoeden wekken dat het gaat om namaakproducten;
  • de oorsprong van de aankoop: bepaalde gevoelige landen zijn gekend voor de namaak van luxeproducten;
  • de authenticiteitswaarborg: het certificaat dat samen met het product wordt geleverd, kan ook vervalst zijn. Het biedt dus geen enkele waarborg over de legitimiteit van het product;
  • een gebrekkige identificatie van de verkoper blijft verdacht (geen bijzondere gegevens, behalve een e-mailadres dat niet veel waarborgt);
  • bepaalde termen die gebruikt worden bij de beschrijving van het product  - zoals kopie, replica, imitatie, geïnspireerd, … - kunnen impliceren dat het gaat om namaak.

  In geval van twijfel, is het aangewezen om nooit te antwoorden op die berichten en de voorgestelde producten niet te kopen…

  Laatst bijgewerkt
  25 juni 2021