Belgische portaalsite over goede praktijken in de elektronische handel

Gezien het belang van de elektronische handel voor de ontwikkeling van de Belgische economie heeft de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een didactische site beschikbaar gesteld voor zowel de gewone consument die op het internet koopt als voor kleine en middelgrote ondernemingen die online goederen of diensten aanbieden.

Een “didactische” site

De portaalsite heeft de vorm van een traditionele pseudocommerciële website om internetgebruikers op een speelse en praktische manier te informeren. Deze site biedt de nodige juridische informatie om een commerciële site op te zetten. Daarnaast belicht ze de juridische aspecten van elke fase van onlineverkoop. Tot slot wil de site de geldende regelgeving populariseren en geeft ze de gebruiker de mogelijkheid om zich in specifieke onderwerpen te verdiepen.

Een vaak weinig gekende regelgeving....

De regels voor e-handel zijn vaak weinig gekend of worden verkeerd begrepen door zowel consumenten als de meeste ondernemingen, met name de kleinste.
Nochtans is deze regelgeving van toepassing op alle e-commerce-spelers.

  1. De handelaar moet juridische informatie op zijn site verstrekken en voldoen aan een reeks specifieke wettelijke bepalingen bij een onlineverkoopprocedure. Over het algemeen houdt het feit dat hij zich op het internet vestigt, bekendmaakt of verbindt in dat hij de juridische belangen goed begrijpt.
  2. De consument heeft recht op de nodige informatie en garanties om zich online te verbinden. Hij ziet er met name op toe dat de verkoper zijn recht van afstand naleeft en dat de betaling en de uitvoering van zijn bestelling zo veilig mogelijk verlopen.

Daarom is het van essentieel belang om praktische hulpmiddelen aan te reiken waardoor zowel particulieren als handelaars deze regelgeving kunnen begrijpen, voor zover zij de rechtszekerheid biedt die nodig is voor de ontwikkeling van de elektronische handel.

Meer weten? Surf dan naar https://infoshopping.be/nl!

Laatst bijgewerkt
21 april 2023