Infoshopping

De website over goede juridische praktijken

Op basis van contacten met de sector en rekening houdend met de klachten die bij de diensten van de Algemene Directie Economische Inspectie toekomen, constateert men dat de regelgeving voor de elektronische handel, zowel door consumenten als door de meeste bedrijven, vooral de kleinste, vaak niet gekend zijn of niet begrepen worden.

Deze reglementering is echter van toepassing op elk van de actoren van de elektronische handel.

Enerzijds moet de handelaar een reeks wettelijke inlichtingen verschaffen over zijn website en zich bij een online verkoopprocedure houden aan een geheel van specifieke wettelijke bepalingen. Over het algemeen houdt het feit dat de handelaar zich op internet vestigt, bekendmaakt of verbindt, in dat hij de juridische inzet goed begrijpt.

Anderzijds heeft de consument het recht de nodige informatie en garanties te bekomen die hem ertoe brengen zich online te verbinden. De consument zal er in het bijzonder over waken dat de verkoper zijn recht van afstand naleeft en dat de betaling en de goede uitvoering van de bestelling zo veilig mogelijk gebeuren.

Bijgevolg is het noodzakelijk om praktische hulpmiddelen aan te bieden die zowel de particulier als de handelaar toelaten deze reglementeringen te begrijpen voor zover ze de nodige juridische veiligheid bieden bij de ontwikkeling van de elektronische handel.

Een "didactische" website

Daartoe heeft de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een "modelwebsite" van didactische aard online geplaatst die ernaar streeft op ludieke en interactieve wijze consumenten en professionals te vormen in de voornamelijk juridische regels voor online transacties.

Deze website heeft de vorm van een klassieke commerciële pseudowebsite om de internetgebruikers op een krachtige en praktische manier te informeren. De website benadrukt de diverse juridische informatie vereist voor de oprichting van een commerciële website. Bovendien wordt eveneens rekening gehouden met de juridische aspecten, gelinkt aan elke online verkoopfase. Tenslotte streeft de website ernaar de toepasselijke reglementering toegankelijk te maken voor het publiek door de internetgebruiker de mogelijkheid te bieden specifieke onderwerpen te doorgronden.

De site biedt twee toegangen. De eerste voor de gewone consument die op het internet wenst te kopen. De tweede richt zich tot kleine en middelgrote ondernemingen die een website willen ontwikkelen om online goederen en diensten voor te stellen.

Meer weten? Surf naar www.infoshopping.be!

Laatst bijgewerkt
1 februari 2018