Lancering van de openbare raadpleging van de Europese Commissie

Nog maar enkele dagen geleden vierde de “richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt” (hierna “de e-commerce-richtlijn”) haar 20e verjaardag !

De tekst werd tot nu toe niet herzien of aangepast. Nochtans vonden op dit gebied tal van juridische, technische en economische ontwikkelingen plaats, wat dus ook voor grote veranderingen zorgde in de economische realiteit en de evenwichten die destijds in 2000 in aanmerking werden genomen. Zo zijn de eerder bescheiden tussenpersonen van destijds in sommige gevallen dominante spelers op wereldniveau geworden. Ook deden de afgelopen jaren nieuwe spelers (bijvoorbeeld platforms) hun intrede, waarvan de wetgever 20 jaar geleden nog geen vermoeden kon hebben.

In die context werd een paar maanden geleden een "Digital Services Act package" aangekondigd. In het kader daarvan wil de Europese Commissie een reeks nieuwe en aangepaste regels voorstellen om de interne markt voor digitale diensten te verbeteren en te versterken. Een belangrijke doelstelling is ook het versterken en harmoniseren van de regels voor de aansprakelijkheid van onlineplatforms en aanbieders van informatiediensten. Dat ongeacht waar ze gevestigd zijn, om de veiligheid van de online-gebruikers en de bescherming van hun fundamentele rechten te waarborgen. Met deze toekomstige maatregelen streeft de Commissie naar een versterkt toezicht op het beleid inzake de inhoud die op de platforms in de Europese Unie beschikbaar wordt gesteld.

Begin juni is op de website van de Commissie een openbare raadpleging gepubliceerd, die tot 8 september 2020 openstaat voor feedback. Aan de hand van een aantal (meestal zeer open) vragen over de hierboven geschetste kwesties wil de Commissie zoveel mogelijk input verzamelen waarmee rekening zal worden gehouden bij de uitwerking en finalisering van de definitieve tekst van haar initiatief, die eind 2020 zou moeten worden gepresenteerd.

Als leader in dit dossier coördineert de FOD Economie momenteel het antwoord dat namens de Belgische regering zal worden gegeven. De raadpleging staat echter open voor iedereen en we nodigen alle belanghebbende partijen (particulieren, bedrijven, organisaties, verenigingen, privé of openbaar,...) uit om hun stem te laten horen.

Neem deel aan de openbare raadpleging

Laatst bijgewerkt
17 juli 2023