Metrologie

De FOD Economie zorgt ervoor dat de metingen in het economisch verkeer correct uitgevoerd worden. Hiertoe speelt hij een rol op het gebied van de fundamentele metrologie en de wettelijke metrologie.

Hij voert metrologische controles uit.

De fundamentele metrologie

de fundamentele metrologie streeft ernaar nationale referentiestandaarden te ontwikkelen en te behouden, en de industrie de mogelijkheid te bieden om haar meetwerktuigen te herleiden naar het SI-eenhedensysteem.

De FOD Economie werkt mee aan onderzoeksprogramma’s en draagt bij tot de wetenschappelijke innovatie.

Hij zet zich in voor de ontwikkeling van de nanometrologie met het oog op betere metingen op het gebied van de zowel industriële als wetenschappelijke nanotechnologie.

De wettelijke metrologie

De wettelijke metrologie zorgt ervoor dat de meetwerktuigen in overeenstemming zijn met de reglementeringen opgesteld door de nationale overheden en door de Europese autoriteiten.

De FOD Economie zet zich in om de kwaliteit van de metingen die in het kader van handeltransacties uitgevoerd worden, te garanderen (weegschalen van de kleinhandelaars, benzinepompen, watermeters…) en voor sommige activiteiten die de volksgezondheid of de op openbare veiligheid in het gedrang brengen (radars of snelheidsmeters, ademtest- en analysetoestellen …).

De controles

De metrologische controles worden op meerdere niveaus uitgevoerd.

De rol van de FOD Economie

Laatst bijgewerkt
28 februari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
    Kwaliteit & veiligheid
  2. Kwaliteit & veiligheid
    Ondernemingen