Table of Contents

  BELMET is de benaming van een netwerk dat onderzoeksinstellingen en publieke en privélaboratoria groepeert die kennis ontwikkeld hebben in het domein van de wetenschappelijke metrologie. Het BELMET-netwerk werd opgericht onder de verantwoordelijkheid van de FOD Economie, die de coördinatie ervan op zich neemt.

  Dit netwerk heeft als doel de vertegenwoordiging van België te optimaliseren bij de organen van de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten en andere internationale metrologische organisaties in domeinen aanvullend op deze van het nationale metrologische laboratorium.

  Om deel uit te maken van het netwerk moet het onderzoeksinstituut of het publieke of privélaboratorium:

  • geaccrediteerd zijn op basis van de norm ISO/IEC 17 025 voor het overeenstemmende domein,
  • over voldoende middelen beschikken qua personeel en materieel, en
  • zijn technische en wetenschappelijke competenties hebben aangetoond door middel van internationale werkzaamheden en resultaten die op internationaal niveau behaald werden.

  De onderzoeksinstituten of de publieke of privélaboratoria die een gespecialiseerde expertise ontwikkelden in specifieke en technologisch veel belovende domeinen, en die al een uitmuntende reputatie hebben, kunnen op basis van dit besluit onder bepaalde voorwaarden erkend worden als aangewezen instituten of laboratoria die de Belgische metrologie vertegenwoordigen.

  In ruil voor deze erkenning krijgt de Belgische metrologie de mogelijkheid zijn competenties uit te breiden in primaire meetdomeinen die nu niet ontwikkeld zijn. Het BELMET-netwerk verbetert zo de vertegenwoordiging van België in het kader van de internationale eenmaking en de vervolmaking van het metrische stelsel ontwikkeld onder het beschermheerschap van het BIPM (Internationaal bureau voor gewichten en maten).

  De documenten over het BELMET-netwerk, waaronder het verslag aan de koning, het advies van de Raad van State en het koninklijk besluit van 18 juli 2008 tot oprichting van een netwerk van metrologische laboratoria, werden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2008.

  Laatst bijgewerkt
  18 september 2019