Table of Contents

  De modelgoedkeuring is bedoeld om de conformiteit van apparatuur (een meetinstrument) te toetsen aan de desbetreffende reglementaire voorschriften.

  De reglementaire voorschriften worden bepaald in koninklijke besluiten die, in sommige gevallen, de omzetting van Europese richtlijnen zijn.

  De doelstelling is om, door proeven en controles, na te gaan of het voorgestelde prototype deze voorschriften vervult, en dit vóór het in de handel brengen van apparatuur die in serie geproduceerd wordt op basis van het geëvalueerde prototype.

  Nationale modelgoedkeuringen

  Voor de meetinstrumenten die niet door een Europese richtlijn gedekt zijn (niet-geharmoniseerde voorschriften) is enkel de dienst Modelgoedkeuringen gemachtigd om modelgoedkeuringen af te leveren; deze nationale goedkeuringen zijn enkel geldig op het Belgische grondgebied. De nationale goedkeuringen afgeleverd door andere landen worden niet automatisch aanvaard maar kunnen soms als basis dienen voor het afleveren van Belgische nationale goedkeuringen.

  De betrokken instrumenten zijn hoofdzakelijk:

  Europese modelgoedkeuringen

  De modelgoedkeuringen voor de instrumenten die door een richtlijn gedekt zijn mogen enkel worden afgeleverd door Europese aangemelde instanties. De lijst van de aangemelde instanties en hun werkterrein vindt u op de website NANDO  van de Europese Commissie.

  De betrokken weeginstrumenten zijn:

  Laatst bijgewerkt
  21 maart 2022