Table of Contents

    De metrologie zorgt voor de juiste uitwerking van het controleplan dat binnen de FOD Economie uitgestippeld werd in het kader van de wettelijke metrologie.

    Zo kan ze verzekeren dat met de meetinstrumenten die gebruikt worden in het belang van de gezondheid, veiligheid en openbare orde, en de bescherming van het leefmilieu en de consument, correcte en herleidbare verrichtingen uitgevoerd worden.

    De hiertoe uitgevoerde verrichtingen op meetinstrumenten hebben betrekking op de volgende domeinen:

    Laatst bijgewerkt
    21 maart 2022