De wettelijke metrologie zorgt ervoor dat de instrumenten, die in het economische verkeer en voor de openbare veiligheid gebruikt worden, in overeenstemming zijn met de reglementering.

De uitwerking van de reglementering en van de metrologische controles zijn de hoofdaspecten van de wettelijke metrologie.

De metrologische controles worden op meerdere niveaus uitgevoerd: van het ontwerp en de productie van de meetinstrumenten tot de werking van de meetinstrumenten die in gebruik genomen zijn.

De rol van de FOD Economie

De rol van de FOD Economie in de wettelijke metrologie:

  • de reglementering uitwerken en bijwerken en zorgen voor de gelijkwaardigheid van de wettelijke en normatieve teksten, voor de zowel nationale als internationale maatschappelijke behoeften;
  • vermijden dat niet-conforme werktuigen in de handel worden gebracht en in dienst worden opgenomen;
  • opstarten en uitvoeren van een jaarlijks controleprogramma over:
    • de in gebruik genomen meetinstrumenten;
    • het voorverpakken naar gewicht of volume van voorverpakte producten;
  • het hoog toezicht uitoefenen op prestaties verricht door erkende instellingen die gemachtigd zijn om op dit vlak tussen te komen binnen een wettelijke delegatieregeling.

Sommige taken van wettelijke metrologie worden uitgevoerd door erkende organismen die gemachtigd worden voor:

  • de weeginstrumenten;
  • de metingen van vloeistoffen andere dan water (brandstofpompen, …)
Laatst bijgewerkt
21 maart 2022