""

Voor het eerst heeft een onderneming die de archivering van elektronische documenten aanbiedt het statuut ‘gekwalificeerd’ gekregen en is ze door België op de Europese vertrouwenslijst geplaatst. Het betreft hier de allereerste kwalificatie van een verlener van vertrouwensdiensten in dat domein in Europa. De betreffende onderneming werd toegevoegd aan de lijst van gekwalificeerde verleners van vertrouwensdiensten in België.

De procedure om in België gekwalificeerd te worden voor één of meer elektronische vertrouwensdiensten en om aansluitend op de vertrouwenslijst te worden geplaatst, doorloopt meerdere etappes.  

De controle door de overheid op de verleners van vertrouwensdiensten die kandidaat zijn om gekwalificeerd te worden is onder meer gebaseerd op een conformiteitsbeoordelingsverslag afgeleverd door een instelling die werd geaccrediteerd voor het beoordelen van de conformiteit aan de bepaling van de eIDAS Verordening door middel van een audit. Een eerste instelling voor de certificatie van een elektronisch archief in België werd in april 2023 geaccrediteerd door BELAC (de Belgische accreditatieinstelling).

Meer informatie omtrent de accreditaties binnen dit domein is beschikbaar via Certificatie-instellingen van producten (PROD) | FOD Economie (fgov.be) (dienst ‘IT Products and services’).

Meer info over vertrouwensdiensten

Laatst bijgewerkt
11 januari 2024