Table of Contents

  Vind hierbij enkele belangrijke data die de geschiedenis van de metrologie bepalen en meer bepaald de definitie van de meeteenheden

  • Wet van 21 augustus 1816: die een uniform systeem van gewichten en meeteenheden vastlegt: legt de eenheden van lengte, volume en massa vast voor België en Nederland
  • Koninklijk besluit van 29 maart 1817 bepaalt 17 benamingen met hun equivalent in gehelen en cijfers na de komma voor meters en liters.
  • 20 mei 1875: ondertekening van de Meterconventie in Parijs door 17 staten waaronder België.
  • In 1889 stelde de Internationale Conférence générale des Poids et Mesures (Conferentie over Maten en Gewichten, CGPM) de internationale prototypes voor de meter en de kilogram voor, gebaseerd op artefacten uit Platina-Iridium, bewaard door het Internationaal Bureau voor gewichten en maten (“Bureau international des Poids et Mesures”, BIPM) in Parijs.
  • In 1946 omvatte het stelsel van eenheden vier basiseenheden: kilogram (kg), ampère (A), meter (m), seconde (s).
  • In 1945 werden daar kelvin (K) en candela (cd) aan toegevoegd.
  • In 1960 nam de elfde Conférence générale des Poids et Mesures de officiële naam van het Internationaal Stelsel van Eenheden (afgekort SI) aan, dat dan zes basiseenheden bevatte.
  • In 1967 was de seconde de eerste basiseenheid die geherdefinieerd werd op basis van een constante, de ongestoorde hyperfijne overgangsfrequentie van het atoom cesium 133 in grondtoestand.
  • In 1971 werd de basiseenheid voor de hoeveelheid van stof toegevoegd (mol).
  • In 1983 was de meter de tweede basiseenheid die geherdefinieerd werd op basis van een natuurlijke fundamentele constante, de lichtsnelheid in vacuüm.
  • In 2007 raadde de 23e Conférence générale des Poids et Mesures van de nationale metrologie-instituten om verder te onderzoeken of kg, K, mol en A ook op basis van fundamentele constanten opnieuw gedefinieerd kunnen worden.
  • Tot 2018 verwierf het Committee on Data for Science and Technology belangrijke gegevens en de analyses daarvan om de vereiste waarden van h, e, k en NA te verkrijgen.
  • Werelddag van de Metrologie 2018: lancering van de sensibiliseringscampagne rond de voorgestelde herziening door het SI
  • Werelddag van de Metrologie 2019: wereldwijde officiële implementatie van het nieuwe SI
  • Sinds 20 mei 2019 worden alle basiseenheden van het SI gedefinieerd in functie van universele fysische constanten.
  Laatst bijgewerkt
  21 maart 2022