Een meetwerktuig kalibreren is het enige middel om zeker te zijn van de juistheid, de nauwkeurigheid en de geldigheid van de resultaten. Wanneer ze als middel tot kwaliteitsborging gebruikt wordt, draagt de periodieke ijking van de apparatuur ook bij tot het minimaliseren van de kosten omwille van fouten die te wijten zijn aan meetonnauwkeurigheden of aan foutieve metingen. Een regelmatige ijking is dus, de facto, een reële besparingsbron.

De dienstverlening voor kalibratie aangeboden door de FOD Economie werd ontworpen om de gebruikers en fabrikanten van meetinstrumenten toe te laten de best mogelijke meetkwaliteit te verwezenlijken.

Kalibratiemogelijkheden van
de Dienst Nationale Standaarden
opzoeken

Bijkomende diensten in België worden aangeboden door verscheidene geaccrediteerde laboratoria.

Laatst bijgewerkt
9 februari 2023