Een meetwerktuig kalibreren is het enige middel om zeker te zijn van de juistheid, de nauwkeurigheid en de geldigheid van de resultaten. Wanneer ze als middel tot kwaliteitsborging gebruikt wordt, draagt de periodieke ijking van de apparatuur ook bij tot het minimaliseren van de kosten omwille van fouten die te wijten zijn aan meetonnauwkeurigheden of aan foutieve metingen. Een regelmatige ijking is dus, de facto, een reële besparingsbron.

De dienstverlening voor kalibratie aangeboden door de FOD Economie werd ontworpen om de gebruikers en fabrikanten van meetinstrumenten toe te laten de best mogelijke meetkwaliteit te verwezenlijken. De prestaties van de Dienst Nationale Standaarden zijn voor het merendeel enig in België met betrekking tot:

  1. beschikbaardheid: de laatste technologische vooruitgang wordt vlug in de praktijk gezet. Een paar voorbeelden: JVS (Josephson Voltage Standard), Interférométrie Fizeau voor vlakheid en herleidbaarheid van de AFM ( Atomic Force Microscope), nieuwe definitie van de Kelvin;

  2. kwaliteit: de laagste meetonzekerheden;

  3. internationale erkenning: onze gepubliceerde meetcapaciteiten (CMC) zijn gegarandeerd en erkend door alle ondertekende landen van de Meterconventie (BIPM) dankzij een systeem van internationale intervergelijkingen (PDF, 37.22 Kb) (PDF, 35.9 KB).

Onze laboratoria voeren zeer nauwkeurige metingen en kalibraties uit in de volgende domeinen (lees onze brochure (PDF, 3,03 Mb) (PDF, 3.1 MB)) :

  • dimensionele metrologie;
  • druk;
  • elektrische metingen;
  • massa;
  • temperatuur;
  • tijd en frequentie;
  • volumes.

Bijkomende diensten in België worden aangeboden door verscheidene geaccrediteerde laboratoria.

Laatst bijgewerkt
18 september 2019