Een meetwerktuig kalibreren is het enige middel om zeker te zijn van de juistheid, de nauwkeurigheid en de geldigheid van de resultaten. Als instrument voor kwaliteitsborging helpt periodieke kalibratie van apparatuur ook om de kosten van fouten door onnauwkeurigheden of onjuiste metingen tot een minimum te beperken. Een regelmatige kalibratie is dus, de facto, een reële besparingsbron.

De door de FOD Economie aangeboden kalibratiediensten zijn bedoeld om gebruikers en fabrikanten van meetinstrumenten toe te laten de best mogelijke meetkwaliteit te bereiken.

De prestaties van de dienst Nationale Standaarden in België zijn voor het merendeel uniek in hun soort voor de:

 • beschikbaarheid: we voeren de nieuwste technologische ontwikkelingen snel uit. Een paar voorbeelden:
  • JVS (Josephson Voltage Standard),
  • Fizeau-interferometrie voor vlakheid,
  • herleidbaarheid van de AFM (Atomic Force Microscope),
  • Optical Frequency Comb,
  • directe herleidbaarheid naar UTC (gecoördineerde universele tijd) -standaard.
 • kwaliteit: we bekomen de laagste meetonzekerheden;
 • internationale erkenning: onze gepubliceerde meetmogelijkheden (CMC) zijn gegarandeerd en erkend door alle landen die de Meterconventie (BIPM, Bureau international des Poids et Mesures) ondertekend hebben, dankzij een systeem van internationale interlaboratoriumvergelijkingen.

Kalibratiemogelijkheden van
de Dienst Nationale Standaarden
opzoeken

Verschillende door BELAC geaccrediteerde laboratoria bieden in België aanvullende diensten aan.

Laatst bijgewerkt
27 maart 2023