Table of Contents

  Klimaatverandering staat bovenaan de lijst van Europese prioriteiten en mondiale aandachtspunten voor de 21e eeuw, dus een snelle reactie is essentieel.

  In dat verband zijn robuuste klimaatmodellen en gegevens nodig om de sociale en economische gevolgen te voorspellen en te verzachten. Waarnemingen van de klimaatverandering worden zowel gebruikt om klimaatmodellen te bouwen als om ze te testen. Vandaag de dag bereiken de meest efficiënte klimaatmodellen een ongelooflijke complexiteit, met inbegrip van de energiebalans, van de circulatie in de atmosfeer en de oceanen en van de biogeochemische processen (verbranding van fossiele brandstoffen, ontbossing, vulkanen, enz.). Hierdoor behoren ze tot de meest complexe computerprogramma's en zijn ze het resultaat van de samenwerking van grote multidisciplinaire teams. Ondanks de indrukwekkende portefeuille mag niet worden vergeten dat die ontwikkelingen kwalitatieve metingen en kwalitatieve instrumenten vereisen. En dat is waar wetenschappelijke metrologie een sleutelrol speelt.

  Lignes de température de la Belgique provenant de https://showyourstripes.info/
  Belgische temperatuurlijnen uit  https://showyourstripes.info/
  De grafiek is een visuele weergave van de evolutie van de temperatuur zoals die de afgelopen 100 jaar in ons land is gemeten. Elke band vertegenwoordigt de gemiddelde temperatuur over een jaar. Let er echter op dat alleen metingen die herleidbaar zijn naar nationale standaarden van elk land (d.w.z. uitgevoerd met gekalibreerde instrumenten) de internationale gelijkwaardigheid en vergelijkbaarheid, van zowel geografisch als in de tijd uit elkaar liggende metingen kunnen garanderen.

  Het MeteoMet-project

  Onze deskundigen op het gebied van thermometrie hebben bijgedragen aan EMPIR-onderzoekprojecten die tot doel hebben lacunes in de gegevens aan te pakken en de ontwikkeling van een geïntegreerd en duurzaam waarnemings- en monitoringsysteem voor Europa mogelijk te maken. De Metrologische dienst heeft met name de warmteoverdracht binnen en buiten een stralingsschild gemodelleerd en het effect ervan op de door een sensor gemeten temperatuur. Er is een digitaal model van de temperatuurmeting in een stralingsschild ontwikkeld.

  Modes de transfert de chaleur impliqués dans la modélisation de la température mesurée à l'intérieur d'un écran météorologique
  Warmteoverdrachtsmodi die betrokken zijn bij het modelleren van de temperatuur gemeten in een weerschild (als onderdeel van de bijdrage van de Metrologische dienst aan het MeteoMet2-project).


   

  EMN for Climate and Ocean Variables

  Een initiatief van EURAMET, het European Metrology Network (EMN) for Climate and Ocean Observations (COO), ondersteunt de integratie van meetwetenschap met onderzoek naar klimaat- en oceaanobservatie in drie milieuthema's: atmosfeer, oceaan en land. De missie van dat EMN is ervoor te zorgen dat Europa zijn milieudoelstellingen haalt en voorop blijft lopen in de internationale actie tegen klimaatverandering.

  In het kader van het EMN COO, ondersteunen de medewerkers van de Metrologische dienst de ontwikkeling van de synthese van de behoeften van de belanghebbenden, de NMI/DI-capaciteitsanalyse (NMI: National Metrology Institute, DI: Designated Institute) en het strategische onderzoeksprogramma voor het thema “Oceaan”. Wat betreft de vaardigheden die relevant zijn voor dat project, hebben onze collega's uitgebreide expertise in het kalibreren van meteorologische sensoren en het bepalen van de onzekerheid van temperatuurmetingen bij weerstations. Daarnaast maken door een nauwe samenwerking met de dienst Continentaal Plat, een onderzoeksvaartuig en ervaring in het monitoren van zeebodem habitats ook deel uit van het portfolio dat we voor dat project inzetten.

  Laatst bijgewerkt
  8 maart 2022