Nanometrologie is een vakgebied waarin de Metrologische dienst zeer actief is. Producten zoals kleding, cosmetica, voeding en verpakking, medicijnen, verf en coatings bevatten nanodeeltjes waarvan de functionele eigenschappen afhankelijk zijn van hun grootte, vorm en distributie. Zorgvuldige karakterisering van nanomaterialen (die in de meeste reële toepassingen verre van ideaal zijn) is nodig om een ondubbelzinnige correlatie met hun gezondheids- en duurzaamheidsrisico's mogelijk te maken.

In dat verband is de Metrologische dienst sinds 2012 betrokken bij onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, hetzij in het kader van het European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR), hetzij onder het beschermheerschap van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo). Die bestrijken een breed scala aan onderwerpen, van de karakterisering van biologische celfragmenten tot prenormatief en reglementair onderzoek.

Wat de algemene productveiligheid betreft, heeft Belspo een nationaal onderzoeksproject opgezet ter ondersteuning van een bijgewerkte definitie van nanomaterialen in het licht van hun impact op de menselijke gezondheid. Het To2DeNano-project (2015-2018) had tot doel de toxiciteit van TiO2 en SiO2 nanodeeltjes te bestuderen op basis van hun deeltjesgrootteverdeling en agglomeratie/samenvoegingsspecificiteit (). De partners, waaronder de Metrologische dienst, zijn vertegenwoordigers van academische en overheidsinstellingen met een sterke expertise in karakterisering en toxicologie. Meer details over deze samenwerking en een uitgebreide wetenschappelijke publicatie zijn hier te vinden:

Bovendien werkt de Metrologische dienst zeer actief aan de invoering van de Belgische nationale norm voor lengte op nanoschaal.

Publicaties verbonden aan het To2DeNano-project

Toxicology of silica nanoparticles: an update in Archives of Toxicology, 2017, volume 91, pp. 2967-3010

Agglomeration of titanium dioxide nanoparticles increases toxicological responses in vitro and in vivo in Particle And Fibre Toxicology; 2020; Vol. 17; issue 1.

Is aggregated synthetic amorphous silica toxicologically relevant? in Particle And Fibre Toxicology; 2020; Vol. 17; issue 1.

Laatst bijgewerkt
25 maart 2022