Onder deze korte benaming vindt u talrijke snelheidsmeters met zeer gevarieerde en innoverende technologieën:

  • sommige meten de snelheid van het voertuig met een radarbundel (Dopplereffect) en die dragen dan werkelijk de naam radars,
  • andere met een lichtbundel heten lidars, en
  • nog andere meten met elektromagnetische inductielussen in de weg (roodlichtcamera’s, enz .).

Sinds enkele jaren bestaat er ook trajectcontrole: door de erkenning van de nummerplaten en de metingen van afstand en tijd is het mogelijk om de gemiddelde snelheid van een voertuig op een bepaald traject te berekenen.

Op het einde van het meetproces staan altijd één of meer analoge of digitale fototoestellen die de overtreding materialiseren met een aantal noodzakelijke gegevens:

  • de identificatie en de situering van het toestel,
  • de datum en het uur van de meting,
  • de gemeten snelheid en
  • de bewegingsrichting van het voertuig.

Voor repressief gebruik moet de nauwkeurigheid van de metingen van elk instrument, ongeacht de omstandigheden, gegarandeerd worden.

Door de zesde staatshervorming werd deze bevoegdheid gedeeltelijk geregionaliseerd. De FOD Economie is bevoegd voor meetinstrumenten die de snelheid meten op autosnelwegen en voor meetinstrumenten die het voorbijrijden van een rood verkeerslicht sanctioneren. Deze toestellen moeten een indrukwekkende reeks testen ondergaan vooraleer ze op de markt mogen worden gebracht. Het model dat in al deze proeven slaagt, krijgt een goedkeuring van de FOD Economie . Elk toestel van dit model wordt gecontroleerd vóór de inbedrijfstelling en wordt om de twee jaar opnieuwd gecontroleerd.

Alle procedures en proeven worden uitvoerig beschreven in het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten.

Laatst bijgewerkt
21 maart 2022