De herijk

De herijk van meetinstrumenten, gebruikt voor metingen in het economische verkeer, wordt uitgevoerd in de normale gebruikersomstandigheden van de meetinstrumenten. Het doel van de herijk is voldoende waarborg te geven dat de meetinstrumenten blijvend beantwoorden aan de vastgelegde nauwkeurigheidseisen.

De herijk omvat:

  • een onderzoek of het meetinstrument het voorwerp is geweest van een eerste ijk (aanwezigheid van het eerste ijkmerk of CE-markering);
  • het uitvoeren van proeven om te kunnen vaststellen of de juistheid van het meetinstrument voldoet aan de specifieke reglementering.

Bepaalde verrichtingen van de wettelijke metrologie worden uitgevoerd door erkende instellingen.

Reglementering

De De geldende reglementaire bepalingen kunt u raadplegen via:

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018