Sinds 1 januari 2014 worden de verschillende weegwerktuigen van minder dan 30 kilo niet meer geijkt door de afdeling Metrologie van de FOD Economie maar enkel door keuringsinstellingen erkend door deze dienst. 

Het gaat om herijkverrichtingen van bijvoorbeeld weegschalen bij beenhouwers of de weegschalen die in warenhuizen ter beschikking staan van het publiek.

Zowel kleine handelaars als eigenaars van een kmo of van een klein of groot bedrijf zijn betrokken bij de bepalingen van de nieuwe reglementering (koninklijk besluit van 12 april 2016 betreffende de niet-automatische weeginstrumenten).

De nieuwe reglementering vereenvoudigt de huidige herijkprocedures.

Alle herijkverrichtingen voor niet-automatische weegschalen van minder dan 30 kilo worden aan de privésector overgedragen. De verschillende niet-automatische  weeginstrumenten worden voortaan op dezelfde manier behandeld.

De afdeling Metrologie voert de herijk van de niet-automatische weeginstrumenten niet meer uit, wegens de opheffing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 3 december 2009 betreffende de herijkverrichtingen van de niet-automatische weegwerktuigen. De herijk van niet-automatische weeginstrumenten, ongeacht de klasse minder dan of meer dan 30 kilo, gebeurt voortaan integraal door geaccrediteerde keuringsinstellingen.

De geaccrediteerde keuringsinstellingen brengen op de conforme weeginstrumenten de vignetten aan die vier jaar geldig blijven. De afdeling Metrologie houdt verder toezicht op deze activiteiten.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018