De rol van de FOD Economie

De FOD Economie ondersteunt de productie en de handel en versterkt de competitiviteit van de Belgische ondernemingen door het aanbieden van technische infrastructuur en de wetenschappelijke vaardigheid. Dit is nodig voor het uitwerken van uiterst precieze primaire meetstandaarden en diensten die verenigbaar zijn met die van andere landen.

De dienst Nationale Standaarden biedt volgende diensten aan de economische en wetenschappelijke actoren in België: 

  • kwaliteit verzekeren  via een rechtstreekse verbinding tussen het precisietoestel of de overdrachtstandaarden van de klant en de nationale meetstandaarden door de kalibratieprestatie aan de industrieën en laboratoria. Zo wordt de herleidbaarheid naar het SI (Système International d'unités - Internationaal Systeem van Eenheden) gegarandeerd, en bijgevolg de internationale gelijkstelling van de maten die in de fabricageprocessen noodzakelijk zijn;
  • ondersteunen van de innovatie via ontwikkeling en verbetering van aangepaste meetstandarden door aan onderzoekprogramma's deel te nemen. De ondernemingen die nieuwe technologieën beheren, worden door de nauwkeurige ijking van hun meetinstrumenten gesteund om de kwaliteit van de producten en de verenigbaarheid van de stukken die in samenwerking worden vervaardigd te waarborgen;
  • metrologische kennis verspreiden via de raad van experts. Zij antwoorden op gerichte vragen en op diepgaande consultancy projecten voor de ondernemingen bij het ontwikkelen en het invoeren van nieuwe meetketens.

De ingevoerde acties om deze dienstverlening optimaal te garanderen omvatten:

Laatst bijgewerkt
21 maart 2022