Table of Contents

    Metrologie is een internationaal gebeuren waarin het vertrouwen in meetresultaten een basisprincipe is. Dit vertrouwen wordt ondersteund door het op een neutrale wijze kunnen aantonen dat je metingen correcte resultaten geven. Daartoe wordt, naast het voldoen aan een hele reeks kwaliteitseisen en technische eisen, ook het behalen van goede resultaten bij interlabovergelijkingen vooropgesteld.

    Onze resultaten in die vergelijkingen en onze belangrijkste kalibratiefaciliteiten kun je terugvinden in de Key Comparison database (KCDB) van het Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).

    Laatst bijgewerkt
    21 maart 2022