De Algemene Directie Economische Inspectie

Table of Contents

  Wat doet de Economische Inspectie?

  De kernopdrachten van de Economische Inspectie zijn:

  1. toezicht houden op de naleving van de economische reglementering door informatie, preventie, guidance en repressief optreden. De Economische Inspectie is belast met de controle op het Wetboek van economisch recht (WER) en een 30-tal economische wetten;
  2. de strijd tegen economische fraude, massafraude en consumentenbedrog coördineren;
  3. alternatieve geschillenregeling bij geschillen tussen ondernemingen en consumenten en tussen ondernemingen onderling bevorderen.

   Het actieveld is in de eerste plaats de markt in de ruimste zin van het woord, de plaats waar interacties ontstaan tussen de centrale figuren van het economische gebeuren: de consument en de onderneming.

   Daarnaast trachten we een antwoord te bieden op allerhande vormen van oplichting die het economische weefsel kunnen aantasten, op welke wijze dan ook.

   De Economische Inspectie ziet toe op op het naleven van de economische regelgeving.

  De Economische Inspectie voert haar taken uit als schakel in de strafrechtelijke keten. Haar eerste rol is dan ook inbreuken op het WER en de diverse economische reglementeringen opsporen en vaststellen. Ze maakt daarvoor gebruik van strafrechtelijke tools en procedures die zijn aangepast aan de specifieke noden van de economische wetgeving. Die worden aangevuld met een uitgebreid gamma aan mogelijkheden om niet enkel repressief, maar ook preventief, informatief en waarschuwend te werk te gaan. Op deze manier beschikt de Economische Inspectie over een totaalpakket om het marktgebeuren in goede banen te leiden.

  De opdracht van de Economische Inspectie vertaalt zich in 3 belangrijke thema’s.

  Beleid inzake toezicht op de goederen- en dienstenmarkt

  De Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie publiceert elk jaar een activiteitenverslag over het beleid inzake markttoezicht.

  De regionale directies van de Algemene Directie Economische Inspectie

  U kunt er als handelaar en als consument naar uw rechten en verplichtingen informeren.

  De Algemene Directie Economische Inspectie is met haar zeven regionale directies in heel België aanwezig.

  Regionale Directie Brussel-Hoofdstad
  North Gate III
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 277 76 32

  Provincies Oost- en West-Vlaanderen
  Zuiderpoort Office Park.9e verdieping
  Gaston Crommenlaan 6 / (PB901)
  9050 Gent (Ledeberg)
  Tel.: +32 2 277 85 74

  Provincies Antwerpen en Limburg
  Theaterbuilding (12e verdieping : E7)
  Italiëlei 124 bus 75
  2000 Antwerpen
  Tel.: +32 2 277 54 60

  Provincies Luik en Luxemburg
  Saint Jean
  Boulevard de la Sauvenière, 73
  4000 Luik
  Tel.: +32 2 277 54 78

  Provincie Henegouwen
  Tour Biarent, 3e verdieping
  Boulevard Audent, 14 boîte 5,
  6000 Charleroi
  Tel.: +32 2 277 82 27

  Provincie Vlaams-Brabanten de zes randgemeenten met faciliteiten
  RAC,
  Philipssite, 3A bus 6
  3001 Leuven
  Tel.: +32 2 277 94 91

  Provincies Waals-Brabant en Namen
  Route de Louvain-la-Neuve, 4 bte 8
  5001 Belgrade
  Tel.: +32 2 277 55 31​​​​​​

  Organigram (PDF, 30.88 KB)