De Algemene Directie Economische Inspectie

Table of Contents

  Wat doet de Economische Inspectie?

  De kernopdrachten van de Economische Inspectie zijn:

  1. toezicht houden op de naleving van de economische reglementering door informatie, preventie, guidance en repressief optreden. De Economische Inspectie is belast met de controle op het Wetboek van economisch recht (WER) en een 30-tal economische wetten;
  2. de strijd tegen economische fraude, massafraude en consumentenbedrog coördineren;
  3. alternatieve geschillenregeling bij geschillen tussen ondernemingen en consumenten en tussen ondernemingen onderling bevorderen.

  Het actieveld is in de eerste plaats de markt in de ruimste zin van het woord, de plaats waar interacties ontstaan tussen de centrale figuren van het economische gebeuren: de consument en de onderneming.

  Daarnaast trachten we een antwoord te bieden op allerhande vormen van oplichting die het economische weefsel kunnen aantasten, op welke wijze dan ook.

  De Economische Inspectie ziet toe op op het naleven van de economische regelgeving.

  De Economische Inspectie voert haar taken uit als schakel in de strafrechtelijke keten. Haar eerste rol is dan ook inbreuken op het WER en de diverse economische reglementeringen opsporen en vaststellen. Ze maakt daarvoor gebruik van strafrechtelijke tools en procedures die zijn aangepast aan de specifieke noden van de economische wetgeving. Die worden aangevuld met een uitgebreid gamma aan mogelijkheden om niet enkel repressief, maar ook preventief, informatief en waarschuwend te werk te gaan. Op deze manier beschikt de Economische Inspectie over een totaalpakket om het marktgebeuren in goede banen te leiden.

  De opdracht van de Economische Inspectie vertaalt zich in 3 belangrijke thema’s.

  Beleid inzake toezicht op de goederen- en dienstenmarkt

  De Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie publiceert elk jaar een activiteitenverslag over het beleid inzake markttoezicht.

  Organigram (PDF, 50.96 KB)