Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 - Algemene Directie Economische Inspectie

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  De Economische Inspectie ondernam in 2018 opnieuw een groot aantal acties om de correcte naleving af te dwingen van de economische regelgeving waarop zij toezicht houdt. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de belangrijkste initiatieven.

  Begin 2016 lanceerde de Economische Inspectie met succes het Meldpunt: een digitaal platform waar consumenten en ondernemingen misleiding, fraude, bedrog en oplichting kunnen melden. Wie gebruikmaakt van dat Meldpunt krijgt onmiddellijk een advies op maat en/of een gerichte doorverwijzing naar de bevoegde instantie. In 2018 werden 33.375 meldingen van consumenten en ondernemingen via het Meldpunt ingediend. Na 3 jaar werden al meer dan 100.000 meldingen ontvangen.

  Uiteraard bleef het uitvoeren van controles centraal staan in de activiteiten van de Economische Inspectie. In 2018 werden 37.418 controles uitgevoerd, wat resulteerde in 8.559 waarschuwingen en 4.261 processen-verbaal. De Economische Inspectie voerde 7 algemene onderzoeken uit, op het gebied van prijsaanduiding, car-pass, zonnecentra, precursoren voor explosieven, dringende hersteldiensten, pop-upstores en KBO-inschrijvingen. De Economische Inspectie beperkt zich echter niet tot louter repressief optreden. Via guidance worden de ondernemingen helder geïnformeerd over hun verplichtingen. 

  Het jaarverslag toont de grote diversiteit van de acties die we ondernemen om een correcte werking van de markt te garanderen. Dat is enkel mogelijk dankzij onze enthousiaste medewerkers die dagelijks de vele taken en opdrachten van de Economische Inspectie vervullen.
   

  Laatst bijgewerkt
  20 september 2019