De piramideverkoop

Ondernemingen (boek VI WER) - art. VI.100, 14° WER en art. VI.109 WER

Vrije beroepen (boek XIV WER) - art. XIV.67, 14° WER en art. XIV. 76 WER

Een oneerlijke handelspraktijk onder elke omstandigheden, is de misleidende handels- of beroepspraktijk die tot doel heeft een piramidesysteem op te zetten, beheren of promoten waarbij de consument tegen betaling kans maakt op een vergoeding die eerder voortkomt uit het aanbrengen van nieuwe consumenten in het systeem dan uit de verkoop of het verbruik van producten.

De ondernemingen of de beoefenaars van een vrij beroep mogen geen piramidesysteem beheren of promoten waarbij een onderneming of een beoefenaar van een vrij beroep tegen betaling kans maakt op een vergoeding die eerder voortkomt uit het aanbrengen van nieuwe ondernemingen of beoefenaars van een vrij beroepin het systeem dan uit de verkoop of het verbruik van producten.

Deze handelspraktijk (art. XV.86 WER) of beroepspraktijk (art. XV.124/3 WER )wordt strafrechtelijk gesanctioneerd.

Laatst bijgewerkt
20 februari 2018