Een piramideverkoop is een misleidende handelspraktijk die tot doel heeft een piramidesysteem op te zetten, te beheren of te promoten waarbij de consument tegen betaling kans maakt op een vergoeding die eerder voortkomt uit het aanbrengen van nieuwe consumenten in het systeem dan uit de verkoop of het verbruik van producten.

Deze handelspraktijk (art. XV.86 WER) is in alle omstandigheden oneerlijk en is derhalve verboden en wordt strafrechtelijk gesanctioneerd.

art. VI.100, 14° WER en art. VI.109 WER

Laatst bijgewerkt
6 februari 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Verkoop

    Made in Belgium? Niet zo zeker…

  2. Verkoop

    Prijzen van vliegtuigtickets nemen hoge vlucht

  3. Verkoop

    Wees klaar voor het afronden van betalingen!