Een piramideverkoop is een misleidende handelspraktijk die tot doel heeft een piramidesysteem op te zetten, te beheren of te promoten waarbij de consument tegen betaling kans maakt op een vergoeding die eerder voortkomt uit het aanbrengen van nieuwe consumenten in het systeem dan uit de verkoop of het verbruik van producten.

Deze handelspraktijk (art. XV.86 WER) is in alle omstandigheden oneerlijk en is derhalve verboden en wordt strafrechtelijk gesanctioneerd.

art. VI.100, 14° WER en art. VI.109 WER

Laatst bijgewerkt
9 april 2024

Laatste nieuws voor dit thema