jaarverslag 2020 Economische inspectie

Activiteitenverslag 2020 - Algemene Directie Economische Inspectie

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Table of Contents

  De uitbraak van het coronavirus in 2020 en de daarbij horende maatregelen, zoals de verplichte sluiting van grote economische sectoren, de hygiënemaatregelen en de snel wijzigende maatregelen, hadden een enorme impact op de werking van de Economische Inspectie. Van de ene dag op de andere moesten de handhavingsprioriteiten, de procedures en de planning hertekend worden.

  De Economische Inspectie heeft tijdens de coronacrisis via haar Meldpunt ook heel wat bijkomende meldingen ontvangen ten opzichte van 2019. In 2020 ontving ze 55.755 meldingen, dat is een stijging van 31 % ten opzichte van 2019. Die meldingen hadden vooral te maken met fraude op het internet, waaronder phishing, oneerlijke handelspraktijken op het internet en niet-levering van bestelde goederen.

  Aangezien al snel duidelijk werd dat er ook heel wat meldingen ingediend werden die specifiek verband hielden met de coronacrisis, werd er eind maart 2020 een specifiek scenario op het Meldpunt gepubliceerd. Dat maakte het voor burgers mogelijk om op een eenvoudige wijze die feiten te melden. Daarnaast werd er onder andere op basis van dit scenario een ad hoc-monitoring van de coronagerelateerde meldingen uitgevoerd.

  Ondanks de coronacrisis en de daarbij horende meldingen en extra controles, heeft de Economische Inspectie haar reguliere werking maximaal voortgezet. Het uitvoeren van controles bleef dan ook centraal staan in de werking van de Economische Inspectie. In totaal werden 17.499 controledossiers opgestart, resulterende in 3.880 waarschuwingen en 1.633 processen-verbaal. 31 % van alle controles in 2020 betrof COVID19-gerelateerde controles.

  De Economische Inspectie beperkt zich echter niet tot louter repressief optreden. Zo worden ondernemingen via guidance helder geïnformeerd over hun verplichtingen. Ook consumenten worden via onder meer empowerment en Belmed, het platform voor alternatieve geschillenbeslechting, gewezen op hun rechten en plichten in het economische verkeer.

  De Economische Inspectie hecht veel belang aan een kwalitatieve en uniforme dienstverlening. In maart 2020 ontving zij na een externe audit het certificaat ISO 9001, dat garant staat voor een uniform en performant kwaliteitsmanagementsysteem.

  Het jaarverslag toont de grote diversiteit van de acties die we ondernemen om een correcte en eerlijke werking van de markt te garanderen, alsook het aanpassingsvermogen van onze organisatie in deze soms moeilijke en uitdagende tijden. Dat is enkel mogelijk dankzij onze gemotiveerde en dynamische medewerkers die dag in dag uit de vele taken en opdrachten van de Economische Inspectie vervullen.

  Laatst bijgewerkt
  6 september 2021