Table of Contents

  Hebt u al voorstellen gekregen om uw adresgegevens in te lassen in elektronische of traditionele beroepengidsen? Hebt u onlangs een factuur gekregen met het voorstel de domeinnamen voor uw activiteit terug te kopen? Hebt u bezoek gekregen van een ronselaar die u voorstelde reclame te maken in een regionaal blad?

  Onderteken niets, betaal niets! Lees goed de kleine lettertjes en wees op uw hoede voor warrige informatie. Als u twijfelt, onderteken dan niets!

  Om meer te weten over bepaalde vormen van bedrog …

  Bedrog met beroepengidsen: hoe gaat dat in zijn werk?

  U ontvangt per brief, fax of e-mail een bericht waarin men u verzoekt de adresgegevens van uw onderneming (zelfstandigen, vrije beroepen, vzw’s) te corrigeren met het oog op een bijwerking. Men vraagt u het document te ondertekenen en terug te sturen. Maar wanneer u dit document ondertekent, bent u gebonden door een buitensporig duur contract dat pas 2 of 3 jaar later afloopt. Bovendien krijgt u er maar een middelmatige dienstverlening of helemaal niets voor.

  Er wordt ook nog een andere werkwijze gebruikt. U ontvangt een factuur die laat veronderstellen dat er al een contract werd afgesloten, terwijl dat niet het geval is. De betaling van deze factuur impliceert dat u het aanbod hebt aanvaard. Ook in dit geval zit u opgescheept met een duur contract van verscheidene jaren.

  Reclame-inlassingen: zijn ronselaars altijd eerlijk?

  U krijgt bezoek van een ronselaar die u verzoekt te betalen om reclame voor uw onderneming in te lassen in een catalogus die in de regio verspreid en/of verkocht wordt ten voordele van liefdadige doelen.

  In de meeste gevallen is het liefdadig doel twijfelachtig. Deze ronselaars zoeken enkel hun profijt onder een vals voorwendsel.

  Zodra u het eerste aanbod van de ronselaar hebt aanvaard, wordt u gevraagd het plaatsen van reclame te bevestigen. Ga absoluut de exacte titel na van de catalogus waarvoor u een handtekening wordt gevraagd! Een van de werkwijzen van de ronselaars bestaat erin u, op het ogenblik van deze bevestiging, uw handtekening te vragen om een tweede reclame-inlassing in een ander blad te laten publiceren. Deze ronselaars geven over het algemeen verscheidene magazines uit en profiteren van een ogenblik van onoplettendheid om u twee contracten te laten ondertekenen.

  Bedrog met domeinnamen: een nieuw fenomeen

  Ook hier zijn er twee methodes. De eerste bestaat erin u op te bellen en te vragen domeinnamen te betalen tegen woekerprijzen. Deze domeinnamen zouden door anderen kunnen worden gekocht en het imago van uw firma kunnen schaden als ze slecht worden gebruikt. Vaak hebben de aangeklampte firma’s al een internetsite die eindigt op de extensie .be, en stelt men hen voor zeer dringend de extensies .biz, .net, .name, enz. te kopen.

  Bij de tweede methode stuurt men u een factuur met de vermelding “herinnering”. Deze factuur zet u er meestal toe aan om zo vlug mogelijk te betalen zonder na te gaan of ze terecht is. Het verdient aanbeveling dat u altijd aandachtig bent en alle vermeldingen, vooral de klein gedrukte, analyseert. Door deze vermeldingen te lezen, kunt u vaststellen dat het om een offerte gaat en niet om een onbetaalde factuur. U heeft dus geen voorafgaand contract ondertekend.

  Enkele goede reflexen

  Onderteken niets!

  De handtekening en de vermelding van de datum vormen een vaste contractuele verbintenis. Onderteken nooit een twijfelachtig aanbod of een aanbod dat u niet begrijpt.

  Betaal niets!

  Zelfs al ontvangt u een factuur waarop de vermelding “herinnering” al of niet is aangebracht, ga systematisch na of deze factuur wel overeenstemt met een gevraagde dienst.

  Al ondertekend? Al betaald?

  Stop eerst en vooral alle verdere betalingen!

  Als u het slachtoffer was van een oneerlijke handelspraktijk (bijvoorbeeld een verkoop met een liefdadig doel terwijl er van liefdadigheid geen sprake is, een factuur zonder voorafgaand contract, …), u mag het melden bij het Meldpunt bij de FOD Economie. Deze FOD heeft immers als opdracht toe te zien op de Belgische goederen- en dienstenmarkt en met name dat de verkopers de economische regelgeving naleven.

  Indien u uw rechten wil laten gelden (een terugbetaling bekomen, een kosteloze verbreking van het ondertekende contract, enz.), kunnen enkel de gerechtelijke overheden u hierbij helpen.

  Een van de doelstellingen van de Algemene Directie Economische inspectie van de FOD Economie is de oneerlijke handelspraktijken te doen stoppen in het algemeen belang. Om te vermijden dat anderen in de val lopen, kunt u de Economische Inspectie op de hoogte te brengen van de praktijken waarvan u het slachtoffer was.

  Opgepast !

  Wij raden u aan uiterst voorzichtig te zijn wanneer u aanbiedingen ontvangt van de volgende maatschappijen:

  • BedrijfInUwRegio
  • Bedrijfinuwregio.nl/ Bedrijfinuwregio.be
  • Bossie BV (bedrijfsrubriek.net)
  • Bureau Intellectual property registration Kft.
  • Credit Collection Factoring s.r.o.
  • Credit Management Benelux
  • DNS EU (dnseu.org)
  • DRS Benelux (drsbenelux.com)
  • Easy Pages Ltd / European www register
  • Edition Hekking Cornélis
  • E.D.P. / EDP / EDP-SERVICE
  • EMS European Marketing Service - Pages Jaunes Belgique
  • EU Business Services Ltd
  • Euro Business Guide
  • European Agency Intellectual Property (EAIP)
  • European Intellectual Property Agency EIPA
  • European Patent and Trade Agency (EPTA)
  • European trademark publications (ETP)
  • Exhibitors Directory for Fairs and Exhibitions (Expo - Guide)
  • Expo Guide
  • International Fairs Directory
  • International Patent and Trademark Service (IPTR)
  • Internet Gemeentegids
  • Internet Service Benelux
  • Inversiones DGSM srl (Expo - Guide)
  • I.P.A. / IPA
  • IP-Bureau
  • IPR Protection
  • ITO Europe
  • Media Service 24
  • Mulpor en incassobureau IBCM Ltd /  EDC (European Domain Centre)
  • OfficeSoftware Direct
  • Patent Protect Bureau
  • TM Benelux
  • TVV - Tele Verzeichnis Verlag / Portail des Entreprises / Centraal Handelsregister
  • Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd
  • zoek-uw-bedrijf.be (MKb Advertising B.V.)

  Staat uw onderneming op deze lijst en bent u het daar niet mee eens? 
  Deze publicatie is tijdelijk en kan op elk moment herzien worden. Neem contact op via eco.inspec.coc@economie.fgov.be.
  Als u afdoende bewijs levert dat u deze praktijk heeft stopgezet, of op een andere manier een afdoende verantwoording kunt geven, wordt de publicatie ingetrokken.
  Ook in geval van faillissement, overname, rechterlijke uitspraak … die een intrekking mogelijk rechtvaardigen, zal de publicatie stopgezet worden.
   

  Laatst bijgewerkt
  6 juni 2024