""

Activiteitenverslag 2021 - Algemene Directie Economische Inspectie

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

De eerste maanden van 2021 werden nog overheerst door de COVID-crisis. De Economische Inspectie werd ingezet in de controle van de begeleidende maatregelen. Dit jaarverslag omvat een hoofdstuk daarover.


Naast COVID schakelde de Economische Inspectie over op haar gangbare kernopdrachten. Ze realiseerde 4 volledige algemene onderzoeken. Daarnaast realiseerden de gespecialiseerde secties belangrijke onderzoeken in gevoelige, cruciale en actuele thema’s zoals greenwashing, reizen, de energiesector, invordering van schulden, etikettering e.d.m.

Zich inschrijvend in de digitale omwenteling, werden de controles van websites opgevoerd.

Ook de strijd tegen fraude en witwaspreventie kreeg een nieuwe dimensie met aanpak van bedrijvencentra, vastgoedmakelaars, antiek- en kunsthandel en profvoetbalclubs.

In de strijd tegen massafraude, voorwerp van duizenden meldingen, werd gesensibiliseerd en waar mogelijk obstructieve maatregelen genomen, om verdere slachtoffers te vermijden.

Het Meldpunt blijft populair en elk jaar stromen tienduizenden meldingen binnen. Het overgrote aandeel daarvan is fraudegebonden. Het geeft ons een onmisbaar inzicht in de problematieken waarmee consumenten geconfronteerd worden.

2021 was eveneens het jaar waarin de hervormde handhavingsprocedures op gang werden getrokken: een effectieve én proportionele handhaving is immers de sluitsteen van elke inspectie. Naast de strafrechtelijke afwikkeling en de transactie beschikt de Economische Inspectie nu ook over de mogelijkheid om administratieve sancties op te leggen. Dat vergroot de effectiviteit maar komt ook met de verantwoordelijkheid om de rechten van alle betrokkenen te garanderen.

De Economische Inspectie richtte daarom een onafhankelijke dienst “Sancties en Geschillen” op, die het hele sanctioneringsproces beheert en de kwaliteit ervan bewaakt.

Het jaarverslag toont de grote diversiteit van de acties die we ondernemen om een correcte en eerlijke werking van de markt te garanderen. Dat is enkel mogelijk dankzij onze gemotiveerde en dynamische medewerkers die dag in dag uit de vele taken en opdrachten van de Economische Inspectie vervullen.

Laatst bijgewerkt
12 oktober 2022