Consumentenkrediet

Het consumentenkrediet

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst zelf beschouwd worden.

  De standpunten in deze brochure worden gegeven onder voorbehoud van de soevereine beoordelingsmacht van de nationale en Europese hoven en rechtbanken. De FOD houdt zich het recht voor deze standpunten in functie van de ontwikkelingen in rechtspraak en rechtsleer eenzijdig te wijzigen.

  Deze brochure wordt ter consultatie voorgelegd, waarbij belanghebbenden de mogelijkheid hebben om hun mening en eventuele opmerkingen via volgend e-mailadres mee te delen: SFIN@economie.fgov.be

  De brochure bestaat uit 2 delen:

  • Het consumentenkrediet in 28 vragen

  • Veel voorkomende situaties rond consumentenkredieten

   

  Noot: de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet wordt vanaf 1 april 2015 vervangen door boek VII van het Wetboek economisch recht maar de inhoudelijke wijzigingen zijn beperkt. Welke nieuwe wetsartikelen de oude wetsartikelen vervangen vindt u in de concordantietabel (PDF, 109.57 KB).

  Laatst bijgewerkt
  13 maart 2018