Reclame en oneerlijke praktijken

Het Wetboek van economisch recht (boeken VI en XIV WER) reglementeert:

 • de reclame en de praktijken die strijdig zijn met de handelspraktijken of beroepspraktijken tussen ondernemingen of tussen beoefenaars van een vrij beroep of tegenover een of meer ondernemingen;
 • de oneerlijke handelspraktijken of beroepspraktijken ten opzichte van de consumenten met inbegrip van reclame.

Reclame wordt op een zeer ruime manier omschreven. Het gaat over alle communicatie die direct of indirect tot doel heeft de verkoop van producten te bevorderen, ongeacht de plaats of de gebruikte communicatiemiddelen.

Handelspraktijken of beroepspraktijken betreffen elke commerciële handeling, weglating, gedraging, voorstelling van zaken of commerciële communicatie, met inbegrip van reclame en marketing, van een beoefenaar van een vrij beroep, die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop of de levering van een product.

 • bepaalde reclames alsook praktijken strijdig met de eerlijke handels- of
 • beroepspraktijken tussen ondernemingen of
 • tussen ondernemingen en beoefenaars van een vrij beroep of
 • ten aanzien van één of meer ondernemingen, zijn verboden. 

Reclame en handelspraktijken of beroepspraktijken ten aanzien van consumenten  zijn verboden indien ze oneerlijk, misleidend of agressief zijn.

Ondernemingen (boek VI WER) - art. VI.93 WER - art. VI.97 tot VI.105 WER

Vrije beroepen (boek XIV WER) - art. XIV.60 WER - art. XIV.64 tot XIV.72 WER

Gemeenschappelijke bepalingen zijn bovendien van toepassing op reclame en handelspraktijken of beroepspraktijken zowel ten opzichte van de consumenten als van de ondernemingen of de beoefenaars van een vrij beroep, namelijk:

Voor de ondernemingen

 • wanneer de reclame een prijs of een prijsverlaging vermeldt (art. VI.6 WER);
 • wanneer de reclame een voorverpakt goed betreft (art. VI.15 WER);

 • wanneer de voorraad onvoldoende is om de in de reclame gepromote goederen te leveren (art. VI.34 WER)

 • wanneer de materiële juistheid moet bewezen worden van de feitelijke gegevens vermeld in een reclame (art. XV.16 WER)
 • enz.

Voor de vrije beroepen

 • wanneer de reclame een prijs of een prijsverlaging vermeldt (art. XIV.7 WER);

 • wanneer de materiële juistheid moet bewezen worden van de feitelijke gegevens vermeld in een reclame (art. XV.27/5 WER)

 • enz.

Geschillen en klachten

Laatst bijgewerkt
20 februari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Verkoop

  Geen geoblocking meer in Europese Unie

 2. Verkoop

  Hogere inflatie

 3. Consumentenbescherming

  Meer e-commerce in België, meer controles door de Economische Inspectie