Het Wetboek van economisch recht (boek VI) reglementeert:

 • de reclame en de praktijken die strijdig zijn met de handelspraktijken tussen ondernemingen tegenover een of meer ondernemingen;
 • de oneerlijke handelspraktijken ten opzichte van de consumenten met inbegrip van reclame.

Reclame wordt op een zeer ruime manier omschreven. Het gaat over alle communicatie die direct of indirect tot doel heeft de verkoop van producten te bevorderen, ongeacht de plaats of de gebruikte communicatiemiddelen.

Handelspraktijken betreffen elke

 • commerciële handeling,
 • weglating,
 • gedraging,
 • voorstelling van zaken of
 • commerciële communicatie,

met inbegrip van

 • reclame en
 • marketing,

door een onderneming, die rechtstreeks verband houdt met

 • de verkoopbevordering,
 • verkoop of
 • de levering

van een product.

Bepaalde

 • reclames alsook
 • praktijken strijdig met de eerlijke handelspraktijken
  • tussen ondernemingen of
  • ten aanzien van een of meer ondernemingen,

zijn verboden. 

Reclame en handelspraktijken ten aanzien van consumenten  zijn verboden indien ze oneerlijk, misleidend of agressief zijn.

Boek VI WER - art. VI.93 WER - art. VI.97 tot VI.105 WER

Voorbeelden van de toepasselijke bepalingen van boek VI WER inzake reclame en handelspraktijken

 • wanneer de reclame een prijs of een prijsverlaging vermeldt (art. VI.6 WER);
 • wanneer de reclame een voorverpakt goed betreft (art. VI.15 WER);

 • wanneer de voorraad onvoldoende is om de in de reclame gepromote goederen te leveren (art. VI.34 WER)

 • wanneer de materiële juistheid moet bewezen worden van de feitelijke gegevens vermeld in een reclame (art. XV.16 WER)
 • enz.

Geschillen en klachten

Online een probleem signaleren

.

Laatst bijgewerkt
2 april 2021

Laatste nieuws voor dit thema