Reclame

Het Wetboek van economisch recht (boek VI) reglementeert:

 • de reclame en de praktijken die strijdig zijn met de eerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen of tegenover een of meer ondernemingen;
 • de oneerlijke handelspraktijken ten opzichte van de consumenten met inbegrip van reclame.

De oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen tegenover consumenten die strijdig zijn met de professionele toewijding en die het economisch gedrag veranderen,  zijn verboden.

Dit verbod geldt ook voor bepaalde commerciële gedragingen die bepaalde ondernemingen voeren ten aanzien van consumenten om hen te overtuigen hun goederen of diensten te kopen.

Deze handelspraktijken kunnen betrekking hebben op 

 • commerciële handelingen,
 • weglatingen,
 • gedragingen,
 • verzoeken of
 • communicatie,

met inbegrip van reclame en marketing van de onderneming in directe relatie met

 • de promotie,
 • de verkoop of
 • de levering

van een goed of een dienst aan een consument.

Het wetboek onderscheidt:

 • de misleidende handelingen;

 • de misleidende weglatingen;

 • de agressieve praktijken.

Het wetboek bevat voor bepaalde oneerlijke handelspraktijken of beroepspraktijken een zwarte lijst van praktijken die worden geacht in alle omstandigheden :

 • misleidend;

 • of agressief te zijn. 

Boek VI WER - art. VI.93 WER - art. VI.97 tot VI.103 WER

Geschillen en klachten

Laatst bijgewerkt
26 oktober 2023

Laatste nieuws voor dit thema