Reclame

Reclame

Het Wetboek van economisch recht (boeken VI en XIV WER) reglementeert:

 • de reclame en de praktijken die strijdig zijn met de eerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen of beroepspraktijken tussen beoefenaars van een vrij beroep of tegenover een of meer ondernemingen;
 • de oneerlijke handelspraktijken of beroepspraktijken ten opzichte van de consumenten met inbegrip van reclame.

De oneerlijke handelspraktijken of beroepspraktijken van ondernemingen of van beoefenaars van een vrij beroep tegenover consumenten die strijdig zijn met de professionele toewijding en die het economisch gedrag veranderen,  zijn verboden.

Dit verbod geldt ook voor bepaalde commerciële gedragingen of beroepspraktijken die bepaalde ondernemingen of bepaalde beoefenaars van een vrij beroep voeren ten aanzien van consumenten om hen te overtuigen hun goederen of diensten te kopen.

Deze handelspraktijken of beroepspraktijken kunnen betrekking hebben op 

 • commerciële handelingen,
 • weglatingen,
 • gedragingen,
 • verzoeken of
 • communicatie,

met inbegrip van reclame en marketing van de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep in directe relatie met

 • de promotie,
 • de verkoop of
 • de levering

van een goed of een dienst aan een consument.

Het Wetboek onderscheidt:

 • de misleidende handelingen;

 • de misleidende weglatingen;

 • de agressieve praktijken.

Het Wetboek bevat voor bepaalde oneerlijke handelspraktijken of beroepspraktijken een zwarte lijst van praktijken die worden geacht in alle omstandigheden :

 • misleidend;

 • of agressief te zijn. 

Ondernemingen (boek VI WER) - art. VI.93 WER - art. VI.97 tot VI.103 WER

Vrije beroepen (boek XIV WER) - art. XIV.60 WER - art. XIV.64 tot XIV.70 WER

Geschillen en klachten

Laatst bijgewerkt
28 februari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Verkoop

  Geen geoblocking meer in Europese Unie

 2. Verkoop

  Hogere inflatie

 3. Consumentenbescherming

  Meer e-commerce in België, meer controles door de Economische Inspectie