ICT in Belgïe

De economische sector Informatie en Communicatietechnologie (ICT), in het Engels “Information and Communication Technology”, is een van de meest innoverende sectoren van de kenniseconomie. Dat is het resultaat van het dynamische karakter van de sector en aan de rol die de sector speelt bij de transformatie van andere activiteitensectoren. De digitale economie is een van de kernpunten van de Europa 2020-strategie, geïmplementeerd in de Digitale Agenda voor Europa van de Europese Commissie, die gepubliceerd werd in augustus 2010, maar ook in de strategie voor de Europese interne markt, in het Engels “Digital Single Market Strategy for Europe” (DSM) gepubliceerd in mei 2015.

Definitie

Op basis van de definitie van de OESO, omvat de sector ICT het geheel van volgende takken van de economie:

  • vervaardiging van informatica-, elektronica- en optische producten;
  • groothandel van informatie- en communicatieapparatuur;
  • uitgave van toepassingen;
  • telecommunicatie;
  • programmering, de raadgeving en andere informatica-activiteiten;
  • gegevensverwerking, de hosting en de verwante activiteiten, de portaalsites;
  • herstelling van computers en van communicatieapparatuur.

De recente ontwikkelingen in de ICT-markt worden gekenmerkt door de ontwikkeling van internetgerelateerde diensten, met inbegrip van het gebruik van cloudcomputing, dat de implementatie van toepassingen, zoals het gebruiken of combineren van gegevens of functionaliteit uit meerdere bronnen om een nieuwe dienst te creëren, mogelijk maakt. Ondertussen is er een convergentie van digitale inhoud en diensten beschikbaar gesteld, die altijd en overal op elk apparaat toegankelijk is.

ICT-ontwikkeling in België

De omzet van de ICT-sector bedroeg 35,2 miljard euro in 2017. Tussen 2013 en 2017 steeg de omzet met 29 %. 68,8 % van de globale omzet van de ICT-sector wordt gegenereerd door de activiteitensectoren "telecommunicatie" en "programmering, consultancy en aanverwante activiteiten". De netto toegevoegde waarde van de ICT-sector bedroeg bijna 15,3 miljard euro in 2017, een stijging met 20 % t.o.v. 2013. Meer dan 77 % van de toegevoegde waarde van de ICT-sector wordt gegenereerd door de activiteitensectoren "telecommunicatie" en "programmering, consultancy en aanverwante activiteiten".

De ICT-sector telde in 2017 meer dan 40.300 bedrijven. In België behoort 94,5 % van de bedrijven die actief zijn in de ICT-sector tot de dienstverlenende sector. Bedrijven die commerciële activiteiten ontwikkelen, zijn goed voor 4,4 % van de sector, terwijl de verwerkende industrie slechts 1,1 % van alle bedrijven vertegenwoordigt. Binnen de dienstensectoren speelt de bedrijfstak “ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy- en aanverwante activiteiten” de belangrijkste rol, met meer dan 72 % van de personeelsbestanden in 2017. De telecombedrijven zijn het op een na grootste contingent in de sector.

De dienstverlenende takken zijn verreweg de grootste bijdragers aan de Belgische ICT-sector, in termen van toegevoegde waarde én omzet, met een bijdrage van respectievelijk 91,48 % en 92,55 %. De industriële bedrijfstakken van de ICT-sector zijn goed voor een bijdrage van respectievelijk 7,45 % van de globale omzet en 8,51 % van de globale toegevoegde waarde van de sector. Het aantal tewerkgestelde werknemers in de Belgische ICT-sector bedroeg 106.657 eenheden in 2018, wat 3,8 % meer is dan in 2017. Tussen 2014 en 2018, is het aantal tewerkgestelde werknemers met 14,2 % gestegen, vooral onder impuls van de activiteitstakken “gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen” (+43,6 %) en “ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy- en aanverwante activiteiten” (+33,4 %).

België beschikt onder meer over een heel uitgebreide infrastructuur. De breedbanddekking is dan ook uitmuntend, het aantal internetgebruikers vrij hoog (87,3 % van de huishoudens in 2018) en het aantal ondernemingen dat verbonden is met het internet is zéér hoog (99,4 % in 2018).

De vaste breedbanddekking (in % van de bevolking) bedraagt voor België bijna 100 % (99,93 % in 2018). Voor zeer snel vast internet (30 Mbps of meer) bedroeg die dekking 98,99 % (juni 2018): dat plaatst ons land als derde binnen de EU 28. Voor het snel mobiel internet bedroeg het dekkingspercentage in % van de huishoudens (gemiddelde van providers), in juni 2018, 99,63 % voor 4G.

95 % van de vaste breedbandverbindingen boden in juli 2018 een snelheid hoger of gelijk aan 30 Mbps, wat de hoogste score van de EU-landen is.

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst over de ICT in België, kunt u de Barometer van de Informatiemaatschappij 2019 raadplegen.

Laatst bijgewerkt
4 december 2019