ICT in Belgïe

De economische sector Informatie en Communicatietechnologie (ICT), in het Engels “Information and Communication Technology”, is een van de meest innoverende sectoren van de kenniseconomie. Dat is het resultaat van het dynamische karakter van de sector en aan de rol die de sector speelt bij de transformatie van andere activiteitensectoren.

Definitie

Op basis van de definitie van de OESO, omvat de sector ICT het geheel van volgende takken van de economie:

  • vervaardiging van informatica-, elektronica- en optische producten;
  • groothandel van informatie- en communicatieapparatuur;
  • uitgave van toepassingen;
  • telecommunicatie;
  • programmering, de raadgeving en andere informatica-activiteiten;
  • gegevensverwerking, de hosting en de verwante activiteiten, de portaalsites;
  • herstelling van computers en van communicatieapparatuur.

De recente ontwikkelingen in de ICT-markt worden gekenmerkt door de ontwikkeling van internetgerelateerde diensten, met inbegrip van het gebruik van cloudcomputing, dat de implementatie van toepassingen, zoals het gebruiken of combineren van gegevens of functionaliteit uit meerdere bronnen om een nieuwe dienst te creëren, mogelijk maakt. Ondertussen is er een convergentie van digitale inhoud en diensten beschikbaar gesteld, die altijd en overal op elk apparaat toegankelijk is.

ICT-ontwikkeling in België

De omzet van de ICT-sector bedroeg 39,7 miljard euro in 2018. De omzet steeg met 13 % t.o.v. 2018. De netto toegevoegde waarde van de ICT-sector bedroeg bijna 16,7 miljard euro in 2018, een stijging met 9 % t.o.v. 2017.

De branches van de dienstenactiviteiten vormen veruit de grootste bijdrage aan de omzet en de toegevoegde waarde van de ICT-sector in België met respectievelijk 93,43 % en 92,77 %. Daarbinnen zijn de branches 61 en 62 de drijvende krachten, die elk meer dan 1/3 van de omzet en de toegevoegde waarde van de sector genereren. De bedrijfstakken vertegenwoordigen minder dan 10 % van de omzet en de toegevoegde waarde; de belangrijkste bijdrage wordt geleverd door branche 26.1.

De ICT-sector telde in 2018 meer dan 43.000 bedrijven. In België behoort 99 % van de bedrijven die actief zijn in de ICT-sector tot de dienstverlenende sector. De verwerkende industrie vertegenwoordigt slechts 1,1 % van alle bedrijven. Binnen de dienstensectoren speelt de bedrijfstak “ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy- en aanverwante activiteiten” de belangrijkste rol, met meer dan 73 % van de personeelsbestanden in 2018. De telecombedrijven zijn het op een na grootste contingent in de sector.

Het aantal tewerkgestelde werknemers in de Belgische ICT-sector bedroeg 111.368 eenheden in 2019, wat 4,4 % meer is dan in 2018. Tussen 2015 en 2019, is het aantal tewerkgestelde werknemers met 16,5 % gestegen, vooral onder impuls van de activiteitstakken “gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen” (+43,6 %) en “ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy- en aanverwante activiteiten” (+33,4 %).

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst over de ICT in België, kunt u de Barometer van de Informatiemaatschappij 2020 raadplegen.

Laatst bijgewerkt
6 december 2023