ICT in Belgïe

ICT in Belgïe

De economische sector Informatie en Communicatietechnologie (ICT), in het Engels “Information and Communication Technology”, is één van de meest innoverende sectoren van de kenniseconomie. Dit is het resultaat van het dynamische karakter van de sector en aan de rol die de sector speelt bij de transformatie van andere activiteitensectoren. De digitale economie is één van de kernpunten van de Europa 2020-strategie, geïmplementeerd in de Digitale Agenda voor Europa van de Europese Commissie, die gepubliceerd werd in augustus 2010.

Definitie

Op basis van de definitie van de OESO, omvat de sector ICT het geheel van volgende takken van de economie:

  • vervaardiging van informatica-, elektronica- en optische producten;
  • groothandel van informatie- en communicatieapparatuur;
  • uitgave van toepassingen;
  • telecommunicatie;
  • programmering, de raadgeving en andere informatica-activiteiten;
  • gegevensverwerking, de hosting en de verwante activiteiten, de portaalsites;
  • herstelling van computers en van communicatieapparatuur.

De recente ontwikkelingen in de ICT-markt worden gekenmerkt door de ontwikkeling van internetgerelateerde diensten, met inbegrip van het gebruik van cloudcomputing, dat de implementatie van toepassingen, zoals het gebruiken of combineren van gegevens of functionaliteit uit meerdere bronnen om een nieuwe dienst te creëren, mogelijk maakt. Ondertussen is er een convergentie van digitale inhoud en diensten beschikbaar gesteld, die altijd en overal op elk apparaat toegankelijk is. Tegen 2020 zouden bijna alle digitale inhoud en toepassingen online moeten worden geleverd.

ICT-ontwikkeling in België

De omzet van de ICT-sector bedroeg 29,6 miljard euro in 2015. Tussen 2012 en 2015 steeg de omzet met 13,5 %. 72 % van de globale omzet van de ICT-sector wordt gegenereerd door de activiteitensectoren "telecommunicatie" en "programmering, consultancy en aanverwante activiteiten". De netto toegevoegde waarde van de ICT-sector bedroeg bijna 13,5 miljard euro in 2015, een stijging met 10,2 % t.o.v. 2012. Meer dan 77 % van de toegevoegde waarde van de ICT-sector wordt gegenereerd door de activiteitensectoren "telecommunicatie" en "programmering, consultancy en aanverwante activiteiten".

De Belgische ICT-sector wordt grotendeels gedomineerd door bedrijven uit de activiteitensector "programmering, consultancy en aanverwante activiteiten" die meer dan 70 % van de activiteiten vertegenwoordigen. De bedrijfstak "telecommunicatie" groepeert 11 % van de ondernemingen van de sector. De ondernemingen uit de dienstensector vertegenwoordigen 98,5 % van de ICT-sector.

Het aantal werkposten in de Belgische ICT-sector bedroeg 85.577 eenheden in 2016, wat 4,6 % meer is dan in 2015. Tussen 2012 en 2016, is het aantal werkposten met 7,6 % gestegen, vooral onder impuls van de activiteitstakken "softwareuitgeverij", "programmering, consultancy en aanverwante activiteiten" en "gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; portaalsites".

België beschikt onder meer over een heel uitgebreide infrastructuur. De breedbanddekking is dan ook uitmuntend, het aantal internetgebruikers vrij hoog (85% van de huishoudens in 2016) en het aantal ondernemingen dat verbonden is met het internet is zéér hoog (99,1 % in 2016).

De breedbanddekking (in % van de bevolking) bedraagt voor België bijna 100 % (99,9 % in 2016). Wat ultrasnel vast internet betreft (30 Mbps of meer) dit bedroeg 98,9 % (juni 2016): dat plaats ons land als tweede binnen de EU 28. Wat het snel mobiel internet betreft, bedroeg het dekkingspercentage, in juni 2016, 94,5 % voor 4G.

88 % van de vaste breedbandverbindingen boden in juli 2016 een snelheid hoger of gelijk aan 30 Mbps, wat de hoogste score van de EU-landen is.

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst over de ICT in België, kunt u de Barometer van de Informatiemaatschappij 2017 raadplegen.

Laatst bijgewerkt
4 mei 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Online

    Digital Duel: wat is uw digitale leeftijd?