Table of Contents

  In België maar ook in onze gemeenschappen en gewesten bestaan talrijke opleidingen en initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van de digitale vaardigheden van volwassenen. Hieronder volgt een selectie. Maak er gretig gebruik van!

  Nationaal niveau

  DigiSkills Belgium

  De Belgian National Digital Skills & Jobs Coalition heeft DigiSkills Belgium gelanceerd, een online ecosysteem dat initiatieven en opleidingen samenbrengt voor alle Belgische burgers die hun digitale vaardigheden willen verbeteren of opwaarderen. DigiSkills Belgium wil de nationale kloof op het gebied van digitale vaardigheden verkleinen en een duurzaam antwoord bieden op het tekort aan talent.

  Website: https://digiskillsbelgium.be/

  #BeDigitalTogether

  Het verbeteren van digitale vaardigheden belangt iedereen aan. Daarom moeten we ons richten op activering, vertegenwoordiging en inclusiviteit! 52% van de Europese bevolking is vrouw, maar slechts 17% van de digitale sector is vrouw! Dingen kunnen veranderen!

  Op de website BeDigitalTogether is de nationale en sectoroverschrijdende strategie Women in Digital 2021-2026 te vinden, die tot doel heeft de vertegenwoordiging van vrouwen in STEM- (wetenschap, technologie, engineering, wiskunde) en ICT- (informatie- en communicatietechnologie) sectoren te verbeteren. Aangezien vrouwen in deze sectoren ondervertegenwoordigd zijn, zal dit de pool van beschikbaar talent vergroten om aan de toekomstige behoeften aan geschoolde arbeidskrachten te voldoen.

  Alle relevante initiatieven zijn te vinden via de volgende link:
  https://www.bedigitaltogether.be/nl/initiatieven/

  Meer informatie: https://www.bedigitaltogether.be/nl/

  Vlaams Gewest

  VDAB 

  Via de site van de VDAB kunt u een job of opleiding zoeken, een cv publiceren, …

  Website: https://www.vdab.be/

  Syntra

  Het SYNTRA-netwerk bestaat uit 5 opleidingscentra met in totaal 24 SYNTRA-campussen, waar talrijke opleidingen worden aangeboden, zoals o.a. pc-technicus, desktoppublisher, domoticatechnicus.

  Tel.: 02 227 63 93

  Website: https://www.syntra.be/

  Okra

  Okra is een beweging voor 55-plussers, verdeeld over 18 regionale kernen. Er worden vaak computerlessen georganiseerd. U raadpleegt best de plaatselijke Okra-groep om er meer over te weten komen.

  Website: https://www.okra.be/

  VIVO - Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding

  De vzw VIVO is het sectorale opleidingsinstituut voor de Vlaamse socialprofitsector. Deze vzw heeft aandacht voor diversiteit, kwetsbare groepen en “werkbaar werk”. Zij biedt onder meer een aantal gratis cursussen aan voor organisaties om hun werknemers vertrouwd te maken met het werken met computers: Basiscomputercursus, Computerinitiatie, PC-initiatie.

  Adres:

  EOLISgebouw
  Sainctelettesquare 13-15
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 250 37 77
  Website: 
  https://www.vivosocialprofit.org/

  MENTOR

  Mentor versterkt de competenties van werkzoekenden en werknemers én ondersteunt werkgevers in het uitbouwen van een duurzaam loopbaanbeleid. Een van de opleidingen is gericht op het aanleren van computervaardigheden en het surfen op internet.

  Adres:

  Wandelweg 11a
  8500 Kortrijk
  Tel.: +32 56 23 72 80
  Website: 
  https://www.vzwmentor.be/computerinitiatie

  DIGIDAK

  Digidak is een methodiek om via kleinschalige en laagdrempelige openbare computerruimten mensen - in het bijzonder kansengroepen - te laten kennismaken met de mogelijkheden van nieuwe media.

  Adres:

  Campus Blairon 714
  2300 Turnhout

  Tel.: +32 14 71 11 03
  Website: 
  https://www.digidak.be/

  MEDIACOACH

  Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met kinderen en jongeren die mediawijsheid willen integreren in hun eigen praktijk en organisatie. Enerzijds biedt het opleidingstraject Mediacoach een theoretisch kader om te starten met mediawijsheid binnen de eigen werking. Anderzijds ligt de focus van deze opleiding vooral op het realiseren van activiteiten en praktijken rond het gebruik van digitale media.

  Website:   https://www.mediawijs.be/nl/mediacoach

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Digitalcity.brussels 

  Digitalcity.brussels wil de toegangspoort zijn tot digitaal in Brussel. De Pool Opleiding Werk voor digitale Beroepen is het resultaat van een publiek-private samenwerking tussen de sectorale sociale partners enerzijds en de Brusselse openbare dienst voor arbeidsbemiddeling (Actiris) en de openbare opleidingsdiensten (Bruxelles Formation en VDAB) anderzijds.

  Adres:

  DIGITALCITY.brussels asbl – vzw 
  Jules Cockxstraat 6
  1160 Brussel

  Tel.: +32 2 475 20 00
  Website: 
  www.digitalcity.brussels

  Partners gespecialiseerd in digitale technologieën:

  • Instellingen voor socioprofessionele inschakeling: CEFAID, C.F.2M, F.I.J., Werkgelegenheidsdienst Koekelberg,…
  • Lokale werkwinkels: Lokale werkwinkel van Etterbeek, van Schaarbeek,…
  • Onderwijs voor sociale promotie: EPFC, cursus sociale promotie Erasmus,...

  Databank 

  https://digitalcity.brussels/nl/opleidingen/

  BeCentral 

  BeCentral is een digitaal opleidingscentrum dat zich focust op mensen met beperkte informaticavaardigheden. De doelstelling is ervoor te zorgen dat iedereen gebruik kan maken van de technologische vooruitgang.

  Adres:

  Cantersteen 10
  1000 Brussel

  Tel. : +32 9 366 52 47
  Website: 
  https://www.becentral.org/

  BeCode

  BeCode biedt opleidingen aan om digitale technologieën te leren. De kandidaten worden geselecteerd op basis van een test waarbij hun motivatie en hun interesse voor de technologieën wordt geëvalueerd.

  Adres:

  Cantersteen 10
  1000 Brussel

  Website: https://www.becode.org

  MolenGeek

  MolenGeek is een coding-school die zich tot doel heeft gesteld jongeren op te leiden voor de nieuwe digitale beroepen en in het bijzonder voor web en mobiele ontwikkeling.

  Adres:

  Meelfabrieksplein 10
  1080 Sint-Jans-Molenbeek

  Tel.: +32 2 880 99 50
  Website: 
  https://molengeek.com/

  Girleek

  Girleek is een platform voor digitale vaardigheden gewijd aan vrouwen. Girleek treedt dagelijks op en helpt alle vrouwen, ook de meest kwetsbare, om zich in de maatschappij te integreren en een beroepsidentiteit te ontwikkelen die hen respecteert en hen in staat stelt financieel onafhankelijk te worden.

  Website: https://girleek.tech/nl/home/  

  ADA project

  Het ADA-project wil de toegang van vrouwen tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen. ADA biedt ICT-gerelateerde opleidingen, workshops en evenementen aan.

  Tel.: +32 2 219 15 10
  Website: 
  http://www.ada-online.org/nlada/index.html

  Interface 3

  Interface 3 is een permanent opleidingscentrum dat beroepsopleidingen geeft om vrouwen aan te moedigen om te kiezen voor informaticaberoepen. Interface 3 biedt onder meer opleidingen aan voor systeem- en netbeheer, webmaster, webspel- en webapp-ontwikkelaar.

  Adres:

  Gaucheretstraat 88-90
  1030 Brussel

  Tel.: +32 2 219 15 10
  Website: 
  https://www.interface3.be/

  COFTeN

  COFTeN, het Oriëntatie- en Opleidingscentrum voor Digitale Technologieën, is een instelling voor socioprofessionele inschakeling die een opleidingstraject van 15 maanden (opfrissingscursus van 3 maanden, 7 weken bedrijfsstage en begeleiding na het opleidingstraject)  voor laaggeschoolde werkzoekenden aanbiedt met het oog op een opleiding als informaticatechnicus.

  COFTen biedt ook opleidingen van dezelfde duur aan voor het behalen van een diploma van administratief assistent(e) of hulpboekhoud(st)er, twee beroepen waarin digitale technologieën een prominente rol spelen en die geen voorkennis vereisen.

  Adres:
  vervloedstraat 40
  1210 Brussel

  Tel.: +32 2 219 91 12
  Website: 
  https://www.bruxellesformation.brussels/annuaire/coften/

  Waals Gewest

  FOREM

  Forem biedt verschillende opleidingen aan in verschillende vakrichtingen waaronder digitalisering.

  Raadpleeg de catalogus van informatica- en telecomopleidingen (in het Frans).

  Telefoon: +32 800 939 47
  Website: 
  https://www.leforem.be/Horizonsemploi/secteur/29.html

  Technofutur ICT

  Technofutur ICT is een kenniscentrum voor informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het biedt een brede waaier aan van fysieke opleidingen of opleidingen op afstand, zomerstages of ICT-gerelateerde evenementen.

  Raadpleeg de volledige catalogus met opleidingen (in het Frans).

  Adres:

  Avenue Jean Mermoz 18
  6041 Gosselies

  Tel.: +32 71 25 49 60
  Bron: 
  http://www.technofuturtic.be/

  Technobel

  Technobel is een kenniscentrum dat specifieke opleidingen voor beroepen met betrekking tot informatie- en communicatietechnologieën (ICT) aanbiedt. Deze opleidingen zijn bestemd voor werkzoekenden, bedienden, personeelsverantwoordelijken, leerkrachten of nog voor studenten.

  Raadpleeg de catalogus met opleidingen voor ondernemingen (in het Frans).

  Raadpleeg de catalogus met opleidingen voor werkzoekenden (in het Frans).

  Raadpleeg de catalogus van opleidingscursussen voor leraren (in het Frans).

  Adres:

  Allée des Artisans 19
  5590 Ciney

  Tel. : +32 800 188 22
  Website: 
  https://www.technobel.be/

  Technocite

  Met het etiket "Centre de Compétence" van Wallonië, heeft Technocité als belangrijkste missie informatie- en communicatietechnologieën op grote schaal verspreiden en het gebruik ervan te promoten door middel van bewustmaking en training.

  De trainingen variëren van één dag tot enkele maanden en zijn gericht op een breed publiek, variërend van werkzoekenden, tot onderwijs (leraren en studenten) en werknemers in de private en publieke sector.
   
  Raadpleeg de volledige catalogus van onze cursussen: 
  www.technocite.be

  Adres: 

  Rue Henri Degorge 23
  7301 Hornu 
   
  Tel. : +32 65 766 710
  Website: 
  www.technocite.be 

  Duitstalige Gemeenschap

  Arbeitsamt

  Het Arbeitsamt heeft drie opdrachten:

  • bevordering van de tewerkstelling,
  • organisatie van de beroepsopleiding,
  • beroepsoriëntatie.

  Adres:

  Arbeitsamt der DG Quartum Center
  Hütte 79
  4700 Eupen

  Tel.: +32 87 63 89 00
  Website: 
   https://intranet.adg.be/desktopdefault.aspx/tabid-2069/4475_read-30278

  Scholen of vormingscentra voor volwassenen

  Scholen of vormingscentra bieden volwassenen cursussen aan (soms ook avondcursussen), waaronder cursussen die gericht zijn op computergebruik. Het volwassen doelpubliek kunnen senioren zijn, personen zonder diploma, mensen die nog nooit met een computer gewerkt hebben of die nog nooit op internet hebben gesurft.

  De volgende twee portalen geven informatie over scholen of opleidingscentra die tot de gemeenschappen behoren.

  Vlaamse Gemeenschap

  Scholen, Centra voor Volwassenenonderwijs

  Franse Gemeenschap

  Gids van instellingen voor sociale promotie

  Gemeenten

  Gemeenten bieden hun inwoners computer- en internetinitiatie aan, enz. Raadpleeg de website van uw gemeente of neem contact op met uw gemeentebestuur.

  Privésector

  Ondernemingen organiseren ICT-opleidingen voor hun personeel, ofwel intern, ofwel via gespecialiseerde opleidingscentra. Dat soort opleidingen is bedoeld voor ICT-specialisten, maar ook voor bedienden. Vraag dit eventueel na bij de personeelsdienst van uw bedrijf.

  Andere mogelijkheden

  De lijst hierboven is absoluut niet volledig. Na een beetje surfen op het internet ontdekt u zeker nog meer mogelijkheden.

  Laatst bijgewerkt
  29 september 2023