Digitale vaardigheden of “e-skills” bepalen of personen in staat zijn om informatietechnologie (ICT) te gebruiken. ICT is alomtegenwoordig en een goede kennis, knowhow en beheersing ervan is essentieel om te functioneren in onze maatschappij.

België heeft de ambitie om voordeel te halen uit het potentieel van de digitale economie. Om die doelstelling te halen moet een significant deel van zijn beroepsbevolking over geavanceerde digitale vaardigheden beschikken.

Digitale vaardigheden en jobs in de ondernemingen

Op die pagina vindt u de volgende informatie.

 • Wat is het aandeel van bedrijven die ICT-specialisten in dienst hebben?
 • Wat is het percentage van jobs die ICT-specialisten vereisen?
 • Hoeveel bedrijven ondervinden problemen bij het aanwerven van ICT-specialisten?
 • Wat is het aandeel van de bedrijven die opleidingen voorzien voor hun ICT-specialisten?
 • Hoeveel bedrijven voorzien opleiding in ICT voor hun personeel?
 • Wat is het profiel van bedrijven die opleidingen voorzien?

Women in Digital (WiD)

Op die pagina vindt u de volgende informatie.

 • Hoe doet België het algemeen op vlak van WiD?
 • Op vlak van internetgebruik bij vrouwen?
 • Hoe op het vlak van vaardigheden van internetgebruikers?
 • En hoe op vlak van vaardigheden van specialisten en werkgelegenheid?

Digitale vaardigheden van ICT-gebruikers

Op deze pagina vindt u de volgende informatie:

 • Wat is het doel van de samengestelde indicator Digital Skills Indicator (DSI)?
 • Wat zijn de Europese doelstellingen voor digitale vaardigheden?
 • Op welke digitale vaardigheden is de Digital Skills Indicator 2.0 gericht?
 • Hoe verhoudt België zich tot het Europese gemiddelde en tot onze buurlanden?

Computervaardigheden van personen

Op deze pagina vindt u de volgende informatie:

 • Wat zijn computervaardigheden?
 • Wat is het niveau van computervaardigheid in België?
 • Zijn er verschillen naar geslacht, leeftijd, opleiding en de aanwezigheid van kinderen in het huishouden?

Evaluatie van gegevens, informatie en digitale inhoud

Op deze pagina vindt u de volgende informatie:

 • Hoeveel Belgen kwamen in aanraking met informatie die als fout of dubieus wordt beschouwd?
 • Hoeveel internetgebruikers controleren online info?
 • Hoe doet België het in vergelijking met zijn buurlanden?
Laatst bijgewerkt
19 december 2022