De digitale vaardigheden, of “e-skills”, duiden voornamelijk op de capaciteit om het gebruik van ICT te beheersen. In een tijd waarin de informatietechnologie steeds meer aanwezig is in onze sociale omgeving en in ons beroepsleven, wordt een goede beheersing ervan een essentiële component op het vlak van kennis, knowhow en vaardigheden. Als een land de ambitie koestert om voordeel te halen uit het potentieel van de digitale economie, dan moet een significant deel van zijn beroepsbevolking over geavanceerde digitale vaardigheden beschikken.

Digitale vaardigheden en jobs in de ondernemingen

Op die pagina vindt u de volgende informatie.

  • Wat is het aandeel van bedrijven die ICT-specialisten in dienst hebben?
  • Wat is het percentage van jobs die ICT-specialisten vereisen?
  • Hoeveel bedrijven ondervinden problemen bij het aanwerven van ICT-specialisten?
  • Wat is het aandeel van de bedrijven die opleidingen voorzien voor hun ICT-specialisten?
  • Hoeveel bedrijven voorzien opleiding in ICT voor hun personeel?
  • Wat is het profiel van bedrijven die opleidingen voorzien?

Women in Digital (WiD)

Op die pagina vindt u de volgende informatie.

  • Hoe doet België het algemeen op vlak van WiD?
  • Op vlak van internetgebruik bij vrouwen?
  • Hoe op het vlak van vaardigheden van internetgebruikers?
  • En hoe op vlak van vaardigheden van specialisten en werkgelegenheid?
Laatst bijgewerkt
8 december 2021