Analyse van de cijfers van de cybercriminaliteit in België en het vertrouwen van de Belgen in de digitale veiligheid.

Beveiligde internetservers in België

Op die pagina vindt u de volgende informatie.

 • Hoeveel beveiligde internetservers zijn er in België?

De individuen en vertrouwen, veiligheid en de bescherming van het privéleven in de ICT

Op die pagina vindt u de volgende informatie.

 • Welke aanmeldingsmethoden verkiezen de individuen?
 • Hoeveel procent van de individuen gebruikt een smartphone voor privédoeleinden?
 • Hoeveel individuen verloren reeds informatie verloren door een virus? 
 • Welk percentage van de individuen heeft een of andere beveiliging op zijn/haar smartphone?
 • Hoe gaan gebruikers om met privacy tijdens internetgebruik?

Cybercriminaliteit in België

Op die pagina vindt u de volgende informatie.

 • Hoeveel gevallen van internetfraude werden er de afgelopen jaren gepleegd/geprobeerd?
 • Wat zijn de meest voorkomende gevallen van computercriminaliteit?
 • Hoeveel frauduleuze  transacties werden er het afgelopen jaar uitgevoerd?
 • Hoe groot was de schade van deze transacties?

Veiligheidsbeleid van de onderneming

Ontdek op deze pagina de volgende informatie:

 • Welke IT-beveiligingsmaatregelen gebruiken ondernemingen het meest?
 • Welk deel van de ondernemingen gebruikt meer dan één beveiligingsmaatregel?
 •  Welke bedrijfssectoren maken het meest gebruik van deze beveiligingsmaatregelen?
 • Wat is het beleid voor het evalueren van beveiligingsmaatregelen in ondernemingen?
 • Hoe communiceren ondernemingen intern over beveiligingsmaatregelen?

Beveiligingsincidenten en gevolgen voor ondernemingen

Ontdek op deze pagina de volgende informatie:

 • Welk percentage ondernemingen in België is verzekerd tegen ICT-gerelateerde beveiligingsincidenten (per bedrijfsgrootte en type activiteit)?
 • Welk percentage ondernemingen werd geconfronteerd met beveiligingsincidenten die resulteerden in de onbeschikbaarheid van hun ICT-diensten?
 • Welk percentage ondernemingen heeft te maken gehad met beveiligingsincidenten die hebben geleid tot de vernietiging of beschadiging van hun gegevens?
 • Welk percentage ondernemingen dat te maken krijgt met beveiligingsincidenten resulteert in de openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens?
 • Wat zijn de gevolgen van ICT-beveiligingsincidenten in ondernemingen, per type activiteit?
Laatst bijgewerkt
18 juli 2023