barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij 2020

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  De barometer meet de evolutie van verschillende indicatoren gelieerd aan de digitale wereld en belicht de specifieke aandachtspunten van ons land, zowel de sterke als de zwakke punten op dat gebied.

  De negende editie van de Barometer van de informatiemaatschappij wordt gekenmerkt door het verschijnen van nieuwe indicatoren die met name betrekking hebben op de ontwikkeling van het internet van de dingen (IoT-Internet of Things), het thuiswerk en de financiële activiteiten van de internetgebruikers.

  Daarnaast wordt in de Barometer de balans opgemaakt van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij in België, met betrekking tot de grote Europese doelstellingen die in het kader van de “Digital Agenda for Europe” zijn vastgesteld, maar ook vanuit een genderperspectief. De hoofdthema’s komen in negen hoofdstukken aan bod.

  • Het eerste hoofdstuk behandelt de Europese DESI-index (Digital Economy and Society Index) en de Belgische rangschikking voor elk van de onderdelen ervan.
  • Het tweede hoofdstuk behandelt thema’s zoals e-commerce, internetgebruik, cloudcomputing, ICT-apparatuur, ICT-gebruik, thuiswerken, enz., met meer aandacht voor de privéwereld van huishoudens en individuen.
  • Het derde hoofdstuk behandelt dezelfde thema’s als het vorige hoofdstuk, maar met een focus op de professionele wereld, meer specifiek de ondernemingen.
  • Het vierde hoofdstuk zoomt in op de digitale infrastructuur en geeft een overzicht van het breedbandinternet (vast en mobiel), de telecommarkten en de domeinnamen.
  • Het vijfde en de volgende twee hoofdstukken gaan over de digitale vaardigheden en jobs, het vertrouwen in het digitale en de digitale veiligheid, en de digitale overheid.
  • Het voorlaatste hoofdstuk situeert de prestaties van België op internationaal niveau.
  • In het laatste hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de voornaamste indicatoren over een periode van drie jaar (2017-2019) toegelicht.

  België heeft onmiskenbaar troeven, vooral op het vlak van de dichtheid en de kwaliteit van de telecommunicatie-infrastructuur, de integratie van digitale technologie in de bedrijfswereld en de aanwezigheid van ICT-specialisten. Deze gunstige situatie moet ons ertoe aanzetten om verder inspanningen te blijven leveren om al onze troeven uit te spelen zodat ons land in staat is de ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken die de Europese Unie vaststelde in haar strategie voor de digitale toekomst van Europa (gepresenteerd in februari van dit jaar).

  In die context moeten de initiatieven van de federale overheid en de gefedereerde entiteiten bijdragen tot een meer krachtige ICT-ontwikkeling in België. Die initiatieven zijn een cruciale factor voor het concurrentievermogen van onze economie en dragen in ruime mate bij aan de groei ervan dankzij het domino-effect dat ze op alle sectoren hebben.

  Door de krachten te bundelen en de overgang naar een meer digitale economie te stimuleren, hoop ik dat we samen kunnen blijven bouwen aan een meer digitaal België ten dienste van iedereen.

  Voor een aantal grafieken uit de belangrijkste hoofdstukken: een synthetisch overzicht van de positie van België op een aantal indicatoren

  Laatst bijgewerkt
  21 december 2020