Een cijfermatig overzicht van enkele indicatoren over ondernemingen en internet (connectiviteit, elektronische handel, artificiële intelligentie…) en van de sector informatie- en communicatietechnologieën (ICT).

Wat is een “onderneming”?

Een onderneming is een natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economische doelstelling nastreeft, met inbegrip van haar verenigingen. De term “Belgische ondernemingen” verwijst naar “ondernemingen gevestigd in België” die minstens tien werknemers hebben.

Ze worden gerangschikt op grootte:

 • kleine ondernemingen (10-49 personen),
 • middelgrote ondernemingen (50-249 personen),
 • grote ondernemingen (250 personen of meer).

Eurostat bundelt onder de term kmo (10-249 personen) alle kleine- en middelgrote ondernemingen.

Tijdens het onderzoek naar het gebruik van ICT en e-commerce in ondernemingen, ondervroeg de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium van de FOD Economie ook de miniondernemingen (2 tot 9 personen). Om de vergelijkbaarheid op Europees niveau te kunnen garanderen, werden die resultaten niet opgenomen in de barometer. U vindt de resultaten van het onderzoek, met inbegrip van de miniondernemingen, bij het thema “Ondernemingen > ICT ondernemingen ” op de website van Statbel, de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie.

De ondernemingen en de elektronische handel

Op die pagina vindt u de volgende informatie.

 • Wat is het aandeel van de elektronische handel in de omzet van Belgische ondernemingen?
 • Hoeveel van de Belgische ondernemingen verkoopt via digitale kanalen?
 • Wat is de verdeling tussen b2bg en b2c?

Internettoegang en -aansluiting van ondernemingen

Op die pagina vindt u de volgende informatie.

 • Hoeveel ondernemingen hebben toegang tot het internet?
 • Hoeveel ondernemingen gebruiken een vaste breedbandverbinding?
 • Wat is de contractuele snelheid van die verbindingen?

De Belgische ondernemingen, de sociale netwerken en sociale media

Op die pagina vindt u de volgende informatie: Hoeveel ondernemingen met een website verwijzen naar het profiel van het bedrijf op sociale media?

ICT-uitrusting van de werknemers in de ondernemingen

Op die pagina vindt u de volgende informatie: Hoeveel ondernemingen stellen draagbare toestellen ter beschikking van hun werknemers zodat ze voor beroepsdoeleinden een internetverbinding kunnen gebruiken?

Thuiswerk

Op die pagina vindt u de volgende informatie.

 • Wat is het aandeel  van de mensen die soms of gewoonlijk thuiswerken?
 • Wat is de link met het opleidingsniveau?
 • Wat met het geslacht?
 • In welke sectoren wordt het meest thuisgewerkt?
 • Welke beroepsgroep werkt het vaakst van thuis?
 • Hoe doen de andere EU27 landen het op vlak van thuiswerk?

ICT-sector in België

Op die pagina vindt u de volgende informatie.

 • Analyse van de ICT-sector in België.
 • Hoeveel ondernemingen zijn actief in de ICT-sector?
 • Wat is de omzet van de ICT-sector?
 • Wat is de toegevoegde waarde van de ICT-sector?
 • Wordt deze toegevoegde waarde vooral uit diensten of uit producten verwezenlijkt?
 • Hoeveel werknemers zijn er tewerkgesteld in de ICT-sector?
 • Hoe ziet de handelsbalans eruit van Belgische ICT-producten?

ICT-octrooien in België

Op die pagina vindt u de volgende informatie.

 • U vindt hier informatie over de octrooien.
 • Hoeveel ICT-octrooien zijn er door de Belgische ondernemingen ingediend?
 • In welk domein werden d octrooien ingediend?

De ondernemingen en de geavanceerde digitale technieken

Op die pagina vindt u de volgende informatie.

 • Hoeveel ondernemingen maken gebruik van Artificiële Intelligentie, Machine Learning of Natural Language Processing?
 • Hoeveel ondernemingen maken gebruik van dienstrobots, van chatbots of een virtuele medewerker?
 • Hoeveel ondernemingen maken gebruik van technologieën die deel uitmaken van IoT en welke zijn de speciale technologieën?
 • Wat is het aandeel van ondernemingen die 3D-printing technologieën toepassen?
 • Wat is het aandeel van ondernemingen Big Data analyseren?
Laatst bijgewerkt
23 december 2022