In deze rubriek vindt u de volgende informatie.

Stand van zaken van de digitale overheid (e-government) in België aan de hand van enkele indicatoren over het online indienen van belastingaangiften, het gebruik van e-government door Belgische en Europese burgers en de maturiteit van Belgische overheidsgegevens.

Interactie met overheidsinstanties in verband met aangiften inkomstenbelasting

In deze rubriek vindt u de volgende informatie.

  • Welk kanaal (papier, vereenvoudigde aangifte, Tax-on-web) wordt gebruikt om belastingaangiften in België in te dienen?
  • Wat is de verdeling tussen papieren en elektronische dragers voor het verzenden van belastingaangiften?
  • Wat is de verdeling tussen de soorten gebruikers (burgers, gemachtigden, ambtenaren) die online belastingaangiften indienen?
  • Wat zijn de meest gebruikte authenticatiemethoden voor online indiening?

Gebruik van de onlineadministratie in België en de Europese Unie

In deze rubriek vindt u de volgende informatie.

  • Voor welke doeleinden gebruiken burgers het internet om met overheidsinstanties in contact te komen?
  • Welke activiteiten (informatie inwinnen, formulieren versturen) hebben burgers op het internet uitgevoerd in termen van interactie met overheidsdiensten?
  • Wat zijn de redenen waarom burgers geen gebruik maken van onlineformulieren?

Open data

In deze rubriek vindt u de volgende informatie:

  • Wat is de maturiteit van België m.b.t. de openheid van de nationale databanken?
Laatst bijgewerkt
8 december 2021