De digitale vaardigheden omvatten een aantal bekwaamheden, zoals:

  • het opzoeken van informatie;
  • het online delen van berichten;
  • het creëren van digitale inhoud;
  • het uitwerken van coderingstoepassingen, enz.

Wie de nieuwe technologieën beheerst kan vlotter met zijn omgeving communiceren en verhoogt zijn kansen op de arbeidsmarkt.

Waarom is het van primordiaal belang om deze digitale vaardigheden te verwerven en te beheersen?

64 % van de Europese internetgebruikers beschikt over zeer weinig digitale vaardigheden of heeft slechts een basisniveau. Europa heeft onvoldoende werkkrachten die voldoende digitaal vaardig zijn om de vacante jobs in alle sectoren in te vullen. Volgens de Europese Commissie dreigen ruim 750.000 gekwalificeerde jobs in het domein van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) niet ingevuld te raken tegen 2020.

Wat stelt de Europese Commissie voor?

De coalitie voor digitale vaardigheden en banen

Om het gebrek aan digitale vaardigheden in Europa te verhelpen en de vacatures in alle ICT-gerelateerde bedrijfssectoren te kunnen invullen, lanceerde de Europese Commissie de coalitie voor digitale vaardigheden en banen, om de Europeanen te begeleiden in hun beroepsloopbaan en hun dagelijkse leven.

De vaardighedenagenda voor Europa

De Europese Commissie definieerde ook een vaardighedenagenda voor Europa. Die strategie vertaalt zich in tien concrete initiatieven, in samenwerking met de lidstaten en de belanghebbende partijen. Via verscheidene acties beoogt ze een bredere ICT-opleiding, wil ze jongeren en volwassenen motiveren om ICT-studies aan te vatten of te volgen, en beoogt ze het ontwikkelen van programma’s die digitaal beter zijn aangepast aan alle opleidings- en vormingsniveaus.

Laatst bijgewerkt
25 oktober 2023