Barometer van de informatiemaatschappij 2017

Barometer van de informatiemaatschappij 2017

Uitgever
FOD Economie,K.M.O, Middenstand en Energie

Table of Contents

  ICT is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven, kijk maar naar het veelvuldige gebruik van  smartphones en tablets. Ook dit jaar maakt de Barometer van de informatiemaatschappij deel uit van het door de minister van Digitale Agenda, Telecom en Post uitgewerkte plan "Digital Belgium".

  Dat plan berust op vijf kernprioriteiten:

  1. de digitale economie,

  2. de digitale infrastructuur,

  3. digitale vaardigheden en jobs,

  4. het digitale vertrouwen en de digitale veiligheid,

  5. de digitale overheidsdiensten.

  Volgens het plan moet België tegen 2020 drie grote doelstellingen bereiken:

  • de digitale top 3 halen van de Europese Digital Economy and Society Index (Europese index over de digitale economie en de digitale maatschappij),

  • 1.000 nieuwe start-ups moeten het levenslicht zien in ons land en

  • de digitale omslag moet 50.000 nieuwe jobs in een brede waaier van sectoren opleveren.

  In die context meet de Barometer het verloop van deze verschillende indicatoren en brengt hij de sterke en zwakke punten van ons land in de digitale wereld aan het licht.
  De Barometer geeft eveneens een overzicht van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij in België ten aanzien van de belangrijkste Europese doelstellingen die in het kader van de "Digital Agenda for Europe" werden geformuleerd, maar ook vanuit genderoogpunt. De hoofdthema's worden in acht hoofdstukken behandeld.

  • Het eerste hoofdstuk gaat over de doelstellingen en de prioriteiten van het "Digital Belgium" plan.

  • In het tweede hoofdstuk komt de digitale economie aan bod met focus op de ICT-sector en e-commerce.

  • Het derde hoofdstuk is gewijd aan de digitale infrastructuur met een overzicht van de verschillende soorten infrastructuur in België, de veranderingen voor domeinnamen en de uitrol van IPv6 in ons land.

  • Het vierde hoofdstuk buigt zich over digitale vaardigheden en jobs.

  • Het vijfde hoofdstuk bespreekt het digitale vertrouwen en de digitale veiligheid, wat steeds belangrijker wordt in het licht van de actualiteit.

  • Het zesde hoofdstuk focust op de digitale overheidsdiensten en beoordeelt de ontwikkeling van online overheidsdiensten in België.

  • Het voorlaatste hoofdstuk vergelijkt de Belgische prestaties met die van andere landen.

  • Tot slot groepeert het laatste hoofdstuk de veranderingen in de belangrijkste indicatoren (2014-2016).

  Dit jaar kaart de Barometer ook de thema’s deeleconomie, “big data” en start-ups aan. Voor dit laatste thema worden enkele conclusies getrokken uit een verkennende studie op initiatief van de FOD Economie. Bedoeling van deze studie was de oprichting en ontwikkeling van start-ups in België in kaart te brengen.

  België heeft duidelijke troeven, vooral qua dekking en kwaliteit van de telecommunicatie-infrastructuur. Daarom moeten we trachten deze gunstige situatie optimaal te benutten en alle betrokken partijen aanmoedigen om ICT-toepassingen en -diensten te ontwikkelen en te gebruiken.

  In dat verband moet het nationale plan "Digital Belgium" eveneens de ontwikkeling van ICT in België ondersteunen. Digitalisering is een bepalende factor voor het concurrentievermogen en de groei van onze economie. ICT draagt voor een groot deel bij tot deze groei door het uitstralingseffect ervan op alle sectoren van de economie.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018