""

Table of Contents

  De digitale revolutie versnelt in hoog tempo en beïnvloedt steeds meer aspecten van ons leven. Het heeft niet alleen invloed op onze manier van werken maar ook hoe burgers met de overheid omgaan, onze digitale vaardigheden, bedrijfsprocessen en communicatie, alsook vereiste infrastructuur om dit alles mogelijk te maken.

  Om die transformatie effectief te leiden heeft de Europese Commissie in januari 2023 het beleidsprogramma Digital Decade 2030 goedgekeurd. Dat programma omvat zestien specifieke en een aantal algemene doelstellingen om Europa te leiden naar een inclusieve, duurzame en welvarende digitale toekomst tegen 2030. De focus ligt op vier belangrijke pijlers:

  1. digitale vaardigheden (bijv. ten minste 80 % van de mensen zal beschikken over digitale basisvaardigheden)
  2. digitale infrastructuur (bijv. 100 % 5G-dekking)
  3. digitale bedrijfstransformatie (bijv. 75 % van de bedrijven binnen de EU zal gebruik maken van Cloud/AI/Big Data)
  4. digitalisering van openbare diensten (bijv. 100 % toegang tot e-gezondheidszorg)

  Hoe maakt België van zichzelf een digitale koploper in Europa?

  De Belgische roadmap

  België heeft in opdracht van de Europese Commissie een roadmap ontwikkeld in samenwerking met de gefedereerde entiteiten (Vlaanderen, Waalse gewest, Duitstalige Gemeenschap, Fédération Wallonie-Bruxelles en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) om het ambitieuze beleidsprogramma in de praktijk te brengen.

  De roadmap omvat 161 acties die ons land op weg zetten om een digitale koploper te worden binnen de Europese Unie.

  Grensoverschrijdende samenwerking

  Om de Europese doelstellingen tegen eind 2030 te bereiken engageert België zich eveneens in een aantal grensoverschrijdende projecten (European Digital Infrastructure Consortiums- EDIC) met andere landen uit de Europese Unie. Die meerlandenprojecten specialiseren zich onder andere in

  • blockchain,
  • agrifood,
  • digitale vaardigheden,
  • data spaces,
  • digital twins, ... 
  Laatst bijgewerkt
  8 november 2023