Reglementering inzake springstoffen

Het op de markt aanbieden, fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoer en gebruik van springstoffen is onderworpen aan een reglementering. Deze is gebaseerd op de volgende teksten:

Definitie en indeling van springstoffen

Springstoffen zijn producten die omwille van hun ontplofbare, deflagrerende of pyrotechnische eigenschappen voor een bepaald doel gebruikt worden. Een springstof wordt in een van de volgende klassen en categorieën ingedeeld:

 • Klasse A: Ontplofbare stoffen.
  • 1ste categorie: salpeterkruit;
  • 2de categorie: dynamiet en daarmede gelijkgestelde springstoffen;
  • 3de categorie: rookzwak kruit;
  • 4de categorie: moeilijk ontvlambare springstoffen en daarmede gelijkgestelde springstoffen;
  • 5de categorie: bevochtigde nitrocellulose met een stikstofgehalte van meer dan 12,6 %;
  • 6de categorie: bevochtigde nitrocellulose met een stikstofgehalte van niet meer dan 12,6 %.
 • Klasse B: Munitie
  • 1ste categorie: slagpijpjes, en daarmede gelijkgestelde voorwerpen en munitie;
  • 2de categorie: munitie met slagpijpjes;
  • 3de categorie: munitie zonder slagpijpjes;
  • 4de categorie: fosformunitie;
  • 5de categorie: slagkoord;
  • 6de categorie: veiligheidsmunitie.
 • Klasse C: Vuurwerk
  • Groep a: spektakelvuurwerk en toebehoren hiervoor;
  • Groep b: feestvuurwerk;
  • Groep c: vuurwerk voor technisch gebruik en/of seinvuurwerk.

Explosieve producten die voor vermaak, industriële of militaire doeleinden mogen worden gebruikt, moeten steeds beantwoorden aan strikte veiligheidseisen en Europese normen. De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie houdt toezicht op de toepassing en de controle van deze normen.

Op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen

De hoofdlijnen van de reglementering voor feestvuurwerk

Onder zich houden en opslag van feestvuurwerk

Laatst bijgewerkt
12 mei 2023