Table of Contents

  Controle op de conformiteit van vuurwerk met de veiligheidseisen

  De FOD Economie voert controlecampagnes uit op de conformiteit van vuurwerk dat aan de consument wordt aangeboden. Deze controles hebben betrekking op de CE-markering en markeringseisen, evenals functionele eisen zoals constructie-, stabiliteits- en geluidsniveau-eisen. Deze campagnes hebben tot doel ervoor te zorgen dat niet-conforme en/of gevaarlijke artikelen van de markt worden gehaald.

  Controle op de verkoop van vuurwerk

  Controlerapport Vuurwerkcampagne - eindejaarsperiode 2021-2022

  Controle op folkloristische marsen

  Controlecampagne kruit voor marsen - Resultaten 2022

   

  Laatst bijgewerkt
  7 juni 2023