Precursoren van explosieven zijn grondstoffen waarmee explosieven aangemaakt kunnen worden.

Om crimineel gebruik van zelfgemaakte explosieven tegen te gaan, moet de bedrijfswereld:

  • verdachte transacties,
  • diefstallen en,
  • niet-traceerbare verdwijningen,

van precursoren voor explosieven melden aan het Nationaal Contactpunt bij de politie.

Particulieren mogen precursoren voor explosieven van de onderstaande lijst niet:

  • kopen,
  • bezitten,
  • gebruiken, of
  • op het grondgebied binnenbrengen.
  LIJST I LIJST II 
1 Waterstofperoxide (12 % g/g) Aceton
2 Salpeterzuur (3 % g/g) Hexamine
3 Natriumchloraat (40 % g/g) Natriumnitraat
4 Nitromethaan (16 % g/g) Kaliumnitraat
5 Natriumperchloraat (40 % g/g) Calciumnitraat
6 Kaliumchloraat (40 % g/g) Calciumammonniumnitraat
7 Kaliumperchloraat (40 % g/g) Aluminiumpoeder
8 Zwavelzuur (15 % g/g) Magnesiumpoeder
9 Ammoniumnitraat 16 % g/g stikstof in verhouding tot ammoniumnitraat Magnesiumnitraat-hexahydraat

Deze twee lijsten komen uit de Verordening (eu) 2019/1148 van het europees parlement en de raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013.

Dezelfde verordening legt ondernemingen nieuwe verplichtingen op, bijvoorbeeld: 

  • De marktdeelnemers hebben voortaan de plicht elkaar te informeren. Die verplichting geldt ook voor de onlinemarktplaatsen ten aanzien van hun gebruikers.
  • Er kunnen interne procedures en controlesystemen worden uitgewerkt om de verplichtingen na te komen. De opleiding van het personeel is een van die verplichtingen.
  • De legitimiteit van de koper verifiëren bij een transactie met precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt.

Contactpunt bij de Federale Politie

Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit
Afdeling Terrorisme
Tel. +32 2 642 63 20

E-mail: explosiveprecursor@police.belgium.eu

24u/24 - 7/7 - in Nederlands, Frans of Engels.

Laatst bijgewerkt
1 september 2022