Table of Contents

  Bezit door particulieren

  Er is geen vergunning vereist om een hoeveelheid feestvuurwerk met een inhoud van 1 kg erin vervatte pyrotechnische sas onder zich te houden.

  Kleinhandelaars

  Het onder zich houden van feestvuurwerk is onderworpen aan een opslagvergunning. In dit geval gaat het om een opslagplaats type E voor kleinhandel.

  De klasse van de opslagplaats wordt bepaald aan de hand van de totale hoeveelheid pyrotechnische sas vervat in het op te slaan vuurwerk:

  • opslagplaats 1ste klasse voor meer dan 25 kg netto explosieve massa en minder dan 150 kg;

  • opslagplaats 2de klasse voor minder dan 25 kg netto explosieve massa.

  De kleinhandelaars mogen feestvuurwerk in hun winkel opslaan ter waarde van 4 kg erin vervatte pyrotechnische sas. De artikelen moeten reglementair verpakt zijn en bewaard worden in een gesloten kast.

  Feestvuurwerk moet in een voor het publiek ontoegankelijk, afgezonderd lokaal worden bewaard.

  De hoeveelheid vuurwerkartikelen die een handelaar mag opslaan, is bepaald in de opslagvergunning.

  Technische voorwaarden voor de opslag van feestvuurwerk

  Technische voorwaarden voor het opslaan van feestvuurwerk (PDF, 414.12 KB).

  Administratieve procedure

  De vergunning voor een opslagplaats van 2de klasse wordt toegestaan door het college van burgemeester en schepenen na advies van de Dienst Reglementering Veiligheid van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie. De vergunningsaanvraag moet aan het college van burgemeester en schepenen gericht worden en opgesteld zijn volgens de voorschriften in de artikelen 9 tot 33, 212, 251 en 262 van het algemeen reglement op de springstoffen.

  De aanvraag moet onder andere vermelden:

  • de naam, voornaam, de hoedanigheid en de woonplaats van de aanvrager;

  • de aard van de inrichting, het doel van het bedrijf;

  • de aard en de hoeveelheid van de te bergen producten.

  Bij de aanvraag wordt een plan in drievoud gevoegd, dat opgemaakt is op een schaal van minstens vijf millimeter per meter, met aanduiding van de opstelling van de plaats waar de opslagplaats voorzien is.

  De vergunning voor een opslagplaats van 1ste klasse wordt toegestaan door de deputatie van de Provincieraad na advies van de Dienst Reglementering Veiligheid van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie. In dit geval wordt bij de vergunning een uittreksel gevoegd uit het kadastrale plan binnen een straal van honderd meter van de perimeter van de inrichting.

  Laatst bijgewerkt
  15 februari 2022