Controlecampagne Vuurwerk - Resultaten 2020-2021

Controlecampagne Vuurwerk - Resultaten 2020-2021

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

Fod Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

De inspectiediensten van de afdeling Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie namen in november 2020 monsters van verschillende pyrotechnische artikelen.

Het doel van de campagne was de veiligheid en de conformiteit te controleren van bepaalde types feestvuurwerk dat op de Belgische markt werd aangeboden en ervoor te zorgen dat niet-conforme en gevaarlijke vuurwerkartikelen uit de markt worden genomen. Op die manier tracht de FOD Economie de veiligheid van de consumenten te verzekeren. De campagne beoogde de controle op de veilige werking van verschillende vuurwerkartikelen. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan de administratieve vereisten, inclusief de technische documentatie.

Voor de campagne werden monsters genomen van vuurwerk van de categorie F2 (vuurwerk dat weinig gevaar en een laag geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis in een afgebakende plaats). Dat vuurwerk mag verkocht worden aan personen ouder dan zestien jaar.

Voor de campagne werden in totaal van tien vuurwerkartikelen monsters genomen.

De volgende types vuurwerk werden bemonsterd:

  • Vuurwerkbatterij van enkelschotsbuizen: 2 monsters
  • Vuurwerkbatterij van knallers: 1 monster
  • Romeinse kaars: 3 monsters
  • Knaller: 2 monsters
  • Vuurpijl: 2 monsters.

De bemonstering gebeurde gericht. Een artikel waarvoor een vermoeden van niet-conformiteit bestaat, kreeg de voorkeur. Een voorbeeld is een vuurwerkbatterij waarvan de hoogte groter is dan de breedte.

De monstername vond plaats bij Belgische importeurs en distributeurs.

De testen werden uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium Institutul Național De Cercetare – Dezvoltare Pentru Securitate Miniera Si Protectie Antiexploziva (INSEMEX) (Roemeens instituut voor onderzoek en ontwikkeling in veiligheid van mijnbouw en explosiebeveiliging) in Petrosani, Roemenië.

Laatst bijgewerkt
22 augustus 2021