""

Controlecampagne Vuurwerk - Resultaten 2021-2022

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Table of Contents

  De inspectiediensten van de afdeling Veiligheid van de FOD Economie namen in oktober 2021 monsters van verschillende pyrotechnische artikelen.

  Het doel van de campagne was tweeledig:

  • de veiligheid en de conformiteit controleren van bepaalde types feestvuurwerk die op de Belgische markt worden aangeboden
  • niet-conforme en gevaarlijke vuurwerkartikelen uit de markt laten nemen.

  Op die manier tracht de FOD Economie de veiligheid van de consumenten te verzekeren. De campagne controleerde de veilige werking van verschillende vuurwerkartikelen, net als de administratieve vereisten, inclusief de technische documentatie.

  Voor de campagne werden monsters genomen van vuurwerk van categorie F2 (vuurwerk dat weinig gevaar en een laag geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis op een afgebakende plaats). Dat vuurwerk mag verkocht worden aan personen ouder dan zestien jaar.

  Voor de campagne werden monsters genomen van twintig vuurwerkartikelen.

  De volgende types vuurwerk werden bemonsterd:

  • vuurwerkbatterij van enkelschotsbuizen: 7 monsters
  • vuurwerkbatterij van knallers: 1 monster
  • uurpijl: 6 monsters.
  • Romeinse kaars: 2 monsters
  • knaller: 1 monster
  • fontein: 1 monster
  • stijgtol: 1 monster
  • draaizon: 1 monster

  De bemonstering gebeurde gericht. Een artikel waarvan vermoed wordt dat het niet-conform is, kreeg de voorkeur. Een voorbeeld: een vuurwerkbatterij waarvan de hoogte groter is dan de breedte.

  De monstername vond plaats bij Belgische importeurs en distributeurs.

  De testen werden uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium Institutul Național De Cercetare – Dezvoltare Pentru Securitate Miniera Si Protectie Antiexploziva (INSEMEX) (Roemeens instituut voor onderzoek en ontwikkeling in veiligheid van mijnbouw en explosiebeveiliging) in Petrosani, Roemenië.

  Laatst bijgewerkt
  24 juni 2022