Voor het vervoer van springstoffen over de weg, per spoor of over het water heeft u de toelating nodig. Die kunt u aanvragen bij de dienst Reglementering Veiligheid van de FOD Economie. Voor feestvuurwerk, technisch vuurwerk of seinvuurwerk en veiligheidsmunitie geldt die richtlijn niet.

Ook voor elk luchttransport van springstoffen heeft u de toelating nodig. Die wordt gegeven door de dienst Reglementering Veiligheid, met het akkoord van de minister die bevoegd is voor het directoraat-generaal Luchtvaart.

Een vervoersvergunning aanvragen

Om de vervoersvergunning aan te vragen, volgt u deze 4 stappen:

  1. download het aanvraagformulier (DOCX, 40.19 KB);
  2. vul het in;
  3. voeg de nodige documenten toe als bijlage ;
  4. stuur het geheel 8 dagen voor het geplande vertrek van het transport naar de dienst Reglementering Veiligheid, via: explo@economie.fgov.be.

Binnen 4 dagen na ontvangst van de aanvraag krijgt u het besluit tot toelating of weigering van het transport van de dienst Reglementering Veiligheid.

Download het aanvraagformulier (DOCX, 40.19 KB)

Laatst bijgewerkt
19 oktober 2020

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
    Kwaliteit & veiligheid
  2. Kwaliteit & veiligheid
    Ondernemingen