Voor het vervoer van springstoffen over de weg, per spoor of over het water heeft u de toelating nodig. Die kunt u aanvragen bij de dienst Reglementering Veiligheid van de FOD Economie. Voor feestvuurwerk, technisch vuurwerk of seinvuurwerk en veiligheidsmunitie geldt die richtlijn niet.

Ook voor elk luchttransport van springstoffen heeft u de toelating nodig. Die wordt gegeven door de dienst Reglementering Veiligheid, met het akkoord van de minister die bevoegd is voor het directoraat-generaal Luchtvaart.

Een vervoersvergunning aanvragen

Om de vervoersvergunning aan te vragen, volgt u deze 4 stappen:

  1. download het aanvraagformulier (DOCX, 40.19 KB);
  2. vul het in;
  3. voeg de nodige documenten toe als bijlage ;
  4. stuur het geheel 8 dagen voor het geplande vertrek van het transport naar de dienst Reglementering Veiligheid, via: explo@economie.fgov.be.

Binnen 4 dagen na ontvangst van de aanvraag krijgt u het besluit tot toelating of weigering van het transport van de dienst Reglementering Veiligheid.

Download het aanvraagformulier (DOCX, 40.19 KB)

Laatst bijgewerkt
19 oktober 2020