Table of Contents

  Het is moeilijk om je voor te stellen dat een zo essentiële hulpbron als elektriciteit zou kunnen ontbreken in onze hypergeconnecteerde wereld en ons dagelijks leven met al zijn elektrische toepassingen. Toch is het in uitzonderlijke omstandigheden mogelijk dat het aanbod aan elektriciteit tijdelijk kleiner is dan de vraag.

  Waarom er een tekort aan elektriciteit kan zijn in België

  Om te begrijpen waarom een stroomschaarste ook vandaag de dag nog mogelijk is, moeten we een belangrijk principe voor ogen houden: het is vooralsnog technisch onmogelijk om elektriciteit op grote schaal op te slaan. Elektriciteit moet dus geproduceerd worden op het moment waarop ze verbruikt wordt. Om het elektriciteitsnet normaal te laten werken, moeten de productie en het verbruik van elektriciteit bijgevolg voortdurend in evenwicht worden gehouden.

  In normale tijden is er weinig risico dat de elektriciteit opraakt om aan de verbruiksbehoeften te voldoen. De overheid, de marktdeelnemers en de netbeheerders hebben namelijk op verschillende niveaus maatregelen genomen om de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit in ons land te waarborgen.

  Er zal echter altijd een zeker risico blijven bestaan. In uitzonderlijke omstandigheden, en meer bepaald tijdens de winter, zouden spanningen op de Belgische en internationale elektriciteitsmarkten kunnen ontstaan door een combinatie van factoren (onverwachte onbeschikbaarheid van het productiepark + hoog verbruik door lage temperaturen + laag niveau van duurzame productie). Dit kan:

  • prijsstijgingen veroorzaken
  • onze behoefte aan elektriciteit uit het buitenland vergroten
  • zelfs leiden tot een risico van een tekort aan elektriciteit op bepaalde dagen om het piekverbruik op te vangen.

  Een indicator van het elektriciteitsnet in België

  Elia, de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit, houdt de bevolking op de hoogte van het risiconiveau en de dagelijkse evolutie ervan.

  U kunt op elk moment de situatie in ons land voor de komende zeven dagen volgen door de door Elia ingevoerde stroomindicator te raadplegen.

   

  Wat betekenen de verschillende kleuren van de stroomindicator?

  De stroomindicator wordt dagelijks bijgewerkt op basis van de gegevens waarover het nationale controlecentrum van Elia beschikt.  Dit centrum beheert het evenwicht op het elektriciteitsnet in realtime.

  Opmerking: er wordt geen rekening gehouden met onverwachte incidenten (plaatselijke stroomonderbrekingen, schade door weersomstandigheden ...).

  Wenst u een waarschuwingsbericht te ontvangen bij een dreigende schaarste of afschakeling?

  Schrijf u in op Be-Alert! logo-BE-alert.png

  Laatst bijgewerkt
  7 november 2022