Nationaal Energie- en Klimaatplan

Table of Contents

  De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lanceren een vier weken durende publieksbevraging rond het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP).

  Focus op beleidsvorming en participatie

  Het initiatief nodigt burgers en belanghebbenden uit om hun mening te geven over het federale beleid en over bepaalde aspecten die worden gedeeld met de gewesten, in het kader van het NEKP voor de periode 2021-2030. Die bevraging wil het publiek actief betrekken bij het ontwikkelen van het energie- en klimaatbeleid van het land.

  De meeste vragen hebben betrekking op het federale luik van het plan, maar er zijn ook twee vragen over aspecten die gedeeld worden met de gewesten. De gewesten voeren enquêtes uit over de regionale aspecten van het plan.

  Verwerking van ontvangen reacties

  De ontvangen reacties worden verwerkt bij de actualisering van het plan, dat voor 30 juni 2024 moet worden ingediend bij de Europese Commissie.

  Deelname en informatie

  Meer details en de mogelijkheid om deel te nemen aan de bevraging vindt u terug op de webpagina Het Nationaal Energie-en Klimaatplan 2021-2030

   Deelnemen aan de publieksbevraging kan via de vragenlijst tot 3 maart 2024.

  Laatst bijgewerkt
  15 februari 2024