Table of Contents

    Elektriciteit is een onmisbaar onderdeel van ons dagelijkse leven en van de sociaaleconomische activiteiten van onze ondernemingen. De bevoorrading van elektriciteit moet echter met unieke technische beperkingen rekening houden. Dat betekent dat geïnjecteerde elektriciteit (aanbod: productie en import) op ieder ogenblik gelijk moet zijn aan de afgenomen hoeveelheid (vraag: verbruik en export) om de stabiliteit van ons netwerk te kunnen waarborgen en zo ook de bevoorrading van burgers en ondernemingen. Vraag en aanbod veranderen voortdurend, terwijl elektriciteit slechts beperkt opgeslagen kan worden.

    Hoewel België over een zeer efficiënt netwerk beschikt, blijven stroomonderbrekingen door plotse fenomenen (veroorzaakt door technische incidenten, stormen of natuurrampen) of elektriciteitsschaarste nog steeds mogelijk.

    Laatst bijgewerkt
    9 februari 2023