Table of Contents

  De kans dat België te maken zal krijgen met een stroomtekort kan erg variëren van dag tot dag. Om op elk moment de vooruitzichten voor de komende dagen te kennen, heeft Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, een instrument ontwikkeld: de stroomindicator.

  Dit instrument, dat dagelijks wordt bijgewerkt, geeft u de vooruitzichten voor zeven dagen weer. Het gebruikt verschillende kleurcodes naargelang het risico van een tekort:

  • groen,
  • oranje,
  • rood en
  • zwart.

  Groen : normale situatieGroen: normale situatie

  Er is genoeg stroom beschikbaar op het net om aan onze verbruiksbehoeften te voldoen. 

  Oranje: risico op stroomtekortOranje: risico op stroomtekort

  Er is mogelijk niet genoeg stroom beschikbaar om aan onze gebruikelijke verbruiksbehoeften te voldoen. Het tekort kan nog worden vermeden als we ons allemaal inspannen om ons verbruik te verminderen, vooral op de kritieke momenten van piekverbruik (a priori tussen 17 en 20 uur).  Als iedereen een inspanning levert, is het nog steeds mogelijk de activering van het afschakelplan te vermijden!

  Rood : risico op afschakelingRood: risico op afschakeling

  Er is niet genoeg stroom beschikbaar om op elk moment in ons verbruik te voorzien. Ondanks de bewustmakings- of verbodsmaatregelen van de overheid om het verbruik te verminderen, blijft het risico van een tekort aan stroom bestaan. Als er niets verandert, wordt het afschakelplan op de aangegeven dag geactiveerd. Laten we onze inspanningen voortzetten en intensiveren om afschakeling te voorkomen, want het is misschien nog niet te laat ...

  Zwart : afschakeling aangekondigdZwart: afschakeling aangekondigd

  Het besluit is genomen om over te gaan tot afschakeling: zodra de situatie het vereist, zal een deel van de consumenten tijdelijk van elektriciteit worden afgeschakeld om een grootschalige en ongecontroleerde langdurige stroomstoring te voorkomen. 
  Bereid u voor op een afschakeling.

  Wenst u een waarschuwingsbericht te ontvangen bij een dreigende schaarste of afschakeling? 

  Schrijf u in op BE-alert ! logo BE-alert

  Laatst bijgewerkt
  16 juni 2023